Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2004-06-17
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 2, 2004:

Kravlöst kapital kan inte ersätta affärsänglar

Trots en liten ökning det senaste kvartalet investeras det fortfarande alldeles för lite i de allra tidigaste skedena, så kallade såddinvesteringar. Detta är bekymmersamt för nyföretagandet i Sverige. Utan såddfinansiering kommer många lovande företag aldrig att kunna växa och utvecklas.

Var ska då såddpengarna komma ifrån? Från staten kanske många tycker. Men det offentliga kan inte fylla alla behov, åtminstone inte om man fortsätter på samma sätt som hittills. Min grundläggande invändning mot nuvarande system är att det i de tidiga skedena mest arbetar med bidrag och mjuka mål, samtidigt som kravställande och kompetensstöd är den egentliga bristvaran.

Ett sätt att minska antalet misslyckanden, det visar erfarenheter från USA, är att få fram så kallade affärsänglar. En affärsängel är en erfaren person som investerar i ett ungt bolag. Men förutom pengarna bidrar han/hon också med egna erfarenheter som rådgivare och bollplank. Många engagerar sig handgripligt i de företag man investerar i. Tyvärr är svenska affärsänglar relativt sällsynta och det är svårt att ersätta deras tjänster för företag i mycket tidiga skeden.

Jag tror att Sverige måste ta krafttag för att komma till rätta med de värsta avarterna i regelsystemet, som i så hög grad missgynnar oss i förhållande till våra konkurrentländer. Bland annat är vårt regelsystem fortfarande helt anpassat till de stora företagen. Vi behöver också en ny struktur för innovationssystemet. I stället för att sprida ut de offentliga insatserna på otaliga aktörer, behövs en effektiv och kompetent struktur, som lägger resurserna där de behövs och gör nytta. Jag hyser därför stora förhoppningar på det förslag till ny struktur för statens insatser, som regeringens förhandlingsman Claes de Neergaard håller på att ta fram.

Men allra viktigast är att ta vara på den kunskap och den kompetens som finns. Vi måste våga tala om incitament för de personer som engagerar sig i nystartade bolag. Entreprenörer som gjort sig en slant föredrar med nuvarande system ofta att spela golf i Spanien framför att investera i nystartade svenska bolag och bli affärsänglar.

Resultatet av detta blir att det råder brist på affärsänglar i Sverige. Detta innebär inte bara problem med kapitalförsörjningen i tidiga skeden. Minst lika viktig är den kompetens som erfarna personer kan bidra med. Det borde vara möjligt för entreprenörer att återinvestera vinsten från ett företag i ett annat och skjuta fram skatten på samma sätt som vid byte av bostad.

Statliga stödinsatser i all ära, men de kan aldrig ersätta personligt engagemang. Och vem kan bli mer personligt engagerad än en person som satsat både tid och pengar för att hjälpa ett nytt bolag att utvecklas?

Men det finns hopp för framtiden. Vi ser stor kreativitet och idérikedom både bland våra egna portföljbolag och hos de företag som har kontakt med Connect. Vid våra universitet och högskolor finns också många nya, spirande företag. Industrifonden har dragit sitt strå till stacken genom bildandet av tre nya såddriskkapitalbolag i anslutning till universiteten. KTH Seed Capital (Stockholm), Lumitec (Lund) och Iteksa (Linköping) samarbetar aktivt med universiteten för att fånga upp och bidra till att fler unga företag får chansen att växa och utvecklas.

För mer info: lars.ojefors@industrifonden.se


Text: Lars Öjefors


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu