Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Civilsamhället angriper samhällsutmaningar genom innovativa lösningar
Foto: Unsplash, Gerd Altmann
Publicerad: 2021-06-02

Civilsamhället angriper samhälls-
utmaningar genom innovativa lösningar

Intresset för civilsamhällets innovationer har ökat stort under de senaste åren. Men ofta saknas stöd för att de ska komma till nytta i samhället.

Social innovation innebär att utveckla nya lösningar för att främja människors välmående, inkludering och egenmakt. Civilsamhällets roll som sociala innovatörer har uppmärksammats allt mer under 2000-talet. Det visar en färsk rapport från Entreprenörskapsforum. Med civilsamhället avses föreningar, kooperativ och stiftelser.

Civilsamhället angriper samhällsutmaningar genom innovativa lösningar
Malin Lindberg. Foto: Luleå tekniska universitet
Denna utveckling har påskyndats av akuta kriser, nu senast har den pågående coronapandemin varit en stark drivkraft för innovativa initiativ i civilsamhället.

- Inom civilsamhället finns en lång och innovativ tradition och där har många av de välfärdslösningar som finns i dag uppfunnits. Ett par exempel är hemtjänst och barnomsorg, säger Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och författare till rapporten.

För lite klirr i kassan
En utmaning när det gäller sociala innovationer är att det oftast är svårt att få finansiering som täcker hela processen. Befintlig projektfinansiering omfattar oftast arbetet med idégenerering och test men inte planering och långsiktig implementering.

- Eftersom finansieringen ofta består av projektfinansiering räcker den sällan till för att förverkliga och sprida innovationerna, säger Malin Lindberg.

En annan utmaning är att stödstrukturer i form av forskning, rådgivning, verktygslådor och inkubatorer är mest inriktade mot kommersiella produkter och tjänster i den privata sektorn.

Ljuset i tunneln
På senare tid har det initierats olika former av stöd till sociala innovationer. Både Vinnova, Tillväxtverket och många inkubatorer har börjat med sådana satsningar.

- Jag känner mig hoppfull men inte nöjd. Det behövs mer åtgärder för att civilsamhällets innovationer ska stöttas på samma sätt som näringslivets, säger Lindberg.

Så vad behövs då? Malin Lindberg föreslår ett antal policyrekommendationer för att förbättra förutsättningarna i civilsamhällets innovationsprocesser. Hon föreslår bland annat att en nationell investeringsfond inrättas och att nya och befintliga innovationsforum stöttas för att gemensamt möta samhällsutmaningar.

- Det skulle också underlätta om en forskningsfond för mång- och tvärvetenskaplig kunskapsutveckling inom social innovation startas, säger Malin Lindberg.

MER OM RAPPORTEN
Social Innovation i civilsamhällets organisationer. Kunskapsöversikt och policyrekommendationer har skrivits av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet. Den kan laddas ner som PDF.

Kontakta malin.lindberg@ltu.se


Text: Helene Thorgrimsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar