Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Så blir företag cirkulära
Foto: Unsplash, Joshua Coleman.
Publicerad: 2021-06-09

Så blir företag cirkulära

Många företag vill få sin affär mer cirkulär. Men hur gör man? Att ta fram en produkts kostnader över hela livscykeln är ett bra startskott, visar ny forskning.

Att hyra ut ett reklamtält i stället för att sälja det till kunder som slänger det på tippen efter företagseventet. Eller att byta ut enbart den trasiga ovandelen på en soptunna i parken istället för hela soptunnan. Det är exempel på cirkulära åtgärder. Men hur sätter företag igång sitt hållbarhetsarbete, var ska de börja? Marianna Kambanou, Linköpings universitet, har studerat hur en livscykelkostnadsanalys kan stötta etablerade företag att göra redan existerande produkter och tjänster mer cirkulära.

– Allt fler företag inser att man kan tjäna pengar på att hålla en produkt levande så länge som möjligt. Det är en bra början att få siffror på sina kostnader och intäkter under en produkts livscykel. Det är ett incitament som lockar företag att bli mer cirkulära, säger hon.

Så blir företag cirkulära
Marianna Kambanou. Foto: Linköpings universitet.
I analysen kan företag jämföra vad en produkt kostar företaget och kunden om den är ickecirkulär respektive cirkulär. Det vill säga, vad tjänar eller förlorar företaget på att införa åtgärder som bidrar till en mer hållbar produkt? Att tillexempel sälja ett reklamtält och att hyra ut ett innebär helt olika siffror. Ett uthyrt tält tas tillbaka till företaget som återanvänder stommen och byter ut textil där loggor suttit. Men med omställningen tillkommer andra kostnader, som att frakta tillbaka tältet, tvätta och eventuellt reparera det. Kanske kommer marknadsföringen att se annorlunda. Plötsligt har arbetskostnaden för omställningen rusat i taket.

- Analysen ger oss ledtrådar kring hur vi kan designa om både process och produkt. Men den kan också svara på vilka delar i processen som företaget kan ändra på för att tjäna mer pengar.

Viktigt att vara överens
Det är inte ovanligt att det finns internt motstånd vid en omställning. Men analysen ger en bra bild av vad som händer med produkten när den lämnar företaget, och vilka ekonomiska och miljömässiga för- och nackdelar det finns med en omställning. På så vis kan analysen ha en mobiliserande effekt.

– Den kan bli ett sätt att få med sig de anställda i det cirkulära arbetet. Många har inte en aning om hur livscykeln för företagets produkter ser ut, menar Marianna Kambanou.

När företag har fått siffror på kostnader och intäkter i en produkts livscykel kan man alltså ta beslut kring vilka siffror man ska försöka förändra. Enligt Kambanou behöver det vara en diskussion som förs inom företaget.

– Det finns olika intressen och tankesätt inom företaget. Man behöver komma överens, annars kan det användas som politiskt verktyg. Hela företaget måste vara med på affärsmodellen.

Kontakta marianna.kambanou@liu.se

Marianna Kambanou lägger fram avhandlingen Life Cycle Costing: Supporting companies towards a circular economy, 11 juni 2021 klockan 09.00 vid Linköpings universitet. Disputationen går att
följa via Zoom och avhandlingen kan laddas ner som PDF.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu