Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
AVHANDLING | Industriföretag tvingas till udda handlingar för att överleva
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2021-10-18

AVHANDLING | Industriföretag tvingas till udda handlingar för att överleva

Hypen kring techbolag och nystartade tjänsteföretag förblindar oss för industriföretags betydelse. Det menar ny forskning som ger tre råd för hur de kan bli mer innovativa.

Etablerade företag inom traditionell tillverkningsindustri är en viktig pelare i svensk ekonomi. De bidrar också till social välfärd och övergången till ett grönare samhälle. Men offentliga innovationssatsningar är sällan riktade till dem. I stället är det högteknologiska företag och nystartade tjänsteföretag som får största biten av kakan.

– Detta påverkar tillverkningsföretagens innovationsansträngningar, förklarar Shanyun Sam Lu, som nyligen disputerat vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

AVHANDLING | Industriföretag tvingas till udda handlingar för att överleva
Shanyun Sam Lu. Foto: Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Hon har studerat fem etablerade små, medelstora och stora företag inom gruvdrift, energi, stålproduktion, tillverkning av metallprodukter och tillverkning av elektriska produkter. För att överleva på sikt har de varit tvungna att hitta egna vägar till innovation och förnyelse. Kompetensbristen är stor inom tillverkningsindustrin och många arbetar proaktivt för att hitta personer med rätt kompetens. Shanyun Sam Lu ger exempel på hur det medelstora metallföretaget Gnosjö Automatsvarvning har arbetat på ett oväntat och kreativt sätt för att locka till sig kompetens.

– De insåg att kompetensbristen till stor del beror på samhällets fördomar mot ”arbetarjobb” och strävade därför för att skapa en mer positiv bild av att arbeta inom industrin. Så de investerade stort i ett VR-simuleringsspel som släpptes på spelevenemanget Dreamhack. Syftet var att visa unga digitala talanger att det är coolt och roligt att arbeta i deras företag och att det krävs avancerad kompetens, berättar Shanyun Sam Lu.

Samma företag mobiliserade resurser i olika nätverk för att starta en lokal gymnasieskola med en inriktning som möter de behov som finns hos traktens tillverkningsföretag. Ledningen lobbade också mot politiker på hög nivå för att förändra den svenska utbildningspolitiken. Allt detta ägnade dem sig åt för att stärka företagets innovationsarbete på lång sikt.

Shanyun Sam Lus tre råd till företag inom tillverkningsindustrin som vill lyckas med innovation och förnyelse:
• Sköt inte bara dina egna affärer. Arbeta även för att förbättra förhållandena utanför företaget.
• Hantera samhällsnormer, regler, nätverk och platsbaserade resurser strategiskt, till exempel genom att skapa synergier och mildra motsättningar.
• Tänk bortom innovationshantering och arbeta med frågor som rör innovationsstyrning – alltså delta i lösningen av ”kollektiva problem” och inte enbart problem som rör det egna företaget.

– Företagen måste göra aktiva ansträngningar för att ändra samhällets fördomar mot deras branscher, ge feedback om reglering och politisk inriktning, bidra till uppbyggnad av lokal infrastruktur och så vidare. Även om verksamheten är global spelar de lokala förhållandena också roll. Covid-pandemin har gjort detta ännu tydligare, säger Shanyun Sam Lu.

Har du några råd du vill skicka med till beslutsfattare?
– Ja, de bör ställa sig två frågor och genast göra något konkret åt dem. Ett – kan vi skapa gynnsamma villkor för att etablerade företag inom traditionell tillverkningsindustri ska kunna förnya och omvandla sig, förutom att erbjuda ekonomiskt stöd till forskning och utveckling? Två – håller de olika politiska åtgärderna jämna steg med de ambitioner och ansträngningar som innovativa företag gör?

Shanyun Sam Lu är kritisk till hur politikerna stimulerar innovation och omvandling av företag och branscher. Hon anser att det är ett föråldrat sätt att nästan enbart rikta stöden till företagens forsknings- och utvecklingsverksamheter. I stället bör politikerna satsa på att skapa gynnsamma villkor, som att hjälpa till att undanröja fördomar om industriföretag, lösa kompetensbristen och bygga upp fysisk infrastruktur för att stödja företagens innovations- och förnyelseansträngningar.

– Med tanke på Sveriges mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 är det viktigt att politiken synkroniseras med industrins ansträngningar. Det är förslagsvis lämpligt att ta hänsyn till var i investeringscykeln företag befinner sig för att därigenom stimulera radikal innovation, föreslår Shanyun Sam Lu.

Kontakta shanyun.lu@ju.se

Mer om avhandlingen
Shanyun Sam Lu disputerade vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 30 september 2021. Avhandlingen heter Managing contexts for innovation and renewal: Strategies of incumbent firms in traditional manufacturing industries och går att ladda ner som PDF.Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu