Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Ny forskning: Fyra principer för att stötta startups
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2021-11-02

Ny forskning: Fyra principer för att stötta startups

Start up-caféer, bootcamps och hackathons. Det är exempel på populära aktiviteter för nyblivna entreprenörer. Men för att fler företagsidéer ska blomstra behöver aktiviteterna bygga på fyra principer, menar Umeåforskare.

Ny forskning: Fyra principer för att stötta startups
Sujith Nair. Foto: Ramya Kumar.
Företag i sin linda behöver ofta stöd från aktörer i det entreprenöriella ekosystemet. Sujith Nair och Medhanie Gaim, vid Umeå universitet, har tagit fram en modell för att organisera stödet.

– Modellen bygger på fyra principer. För det första måste det finnas en öppenhet vid stödsystemets gränser. Entreprenörer med olika idéer, kunskaper och erfarenheter ska ha möjlighet att ta sig in. Konkret handlar det om att skapa öppna fysiska utrymmen, välkomna mångfald och att ha information som alla kan förstå, säger Sujith Nair.

Öppenheten behöver ändå en viss begränsning för att sammanhanget ska vara relevant. Ett bootcamp för entreprenörer inom livsmedelsindustrin till exempel, behöver modereras för att informationen ska riktas till rätt personer och branscher. På engelska kallar forskarna den här principen för self-selection.

– För det tredje behöver entreprenörerna synlighet för sina idéer för att samarbeten ska kunna uppstå. En kock utan sociala band kommer annars aldrig att komma i kontakt med livsmedelsforskaren i nätverket och ett potentiellt samarbete uteblir, förklarar Medhanie Gaim.

Ny forskning: Fyra principer för att stötta startups
Medhanie Gaim. Foto: Umeå universitet.
Slutligen behöver det finnas kontaktmöjligheter mellan potentiella entreprenörer. Det kan främjas genom att visa på kopplingar mellan – till ytan sett – orelaterade koncept och idéer. Sujith Nair och Medhanie Gaim anser att man också behöver göra något åt den maktobalans som kan finnas och som hindrar människor från att interagera fritt.

Varför ska beslutsfattare och andra aktörer i det entreprenöriella ekosystemet ta del av er forskning?

– Informella samtal och spontana interaktioner på aktiviteter för nystartade företag, som start up-caféer, bootcamps eller hackathons, kan öppna dörrar och forma nya idéer som blir entreprenöriella satsningar. Tillämpas de fyra principerna i de sammanhangen så hålls stödsystemen relevanta och anpassade till en föränderlig värld full av kloka idéer, säger Sujith Nair.

– Regionala beslutsfattare har nytta av forskningen. De tidiga faserna är röriga och oförutsägbara. Det finns i dag en obalans i hur nyföretagande i tidigt skeende ser ut och i hur de stöds. Vilar stöden på principerna säkerställer man ett stabilt flöde av företagsidéer, säger Medhanie Gaim.

I ett svenskt sammanhang kan aktörer som Almi, Swedish Incubators & Science Parks, Vinnova, Startup Sweden, Hack Sweden och universitet som jobbar med stödsystem ha nytta av forskningen.

Kontakta
sujith.nair@umu.se
medhanie.gaim@umu.se

Mer om artikeln
Forskningsartikeln heter Toward the Emergence of Entrepreneurial Opportunities: Organizing Early-phase New-venture Creation Support Systems och kan läsas i Academy of Management Review. Se en kort informationsfilm om forskningen.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu