Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
GUIDE | Från mek med skruv till AI
Camilla Lundgren har forskat fram en guide för fabriker som vill övergå till smart underhåll. Foto: Marcus Folino (tv) och Unsplash (th).
Publicerad: 2021-11-11

GUIDE | Från mek med skruv till AI

När en fabrik övergår till digital teknik påverkar det människorna som ansvarar för att maskinerna tickar och går. En organisatorisk innovation är ofrånkomlig. I Camilla Lundgrens avhandling presenteras en guide som förenklar resan.

Konceptet smart underhåll, eller smart maintenence på engelska, beskriver hur man jobbar med underhåll av maskiner i en digitaliserad fabrik.

– Att jobba med smart maintenence innebär att man tar beslut utifrån data i stället för känsla, att man utökar kompetenserna inom underhållsorganisationen, att man samarbetar med flera avdelningar inom fabriken samt att man har externa samarbeten till exempel med en leverantör som kan koppla upp sig på maskinen, säger Camilla Lundgren, Chalmers.

Hennes avhandling fokuserar på organisatorisk innovation. Närmare bestämt hur underhållsorganisationer utvecklas från att meka med maskiner på skruv- och mutternivå till att bli en organisation anpassad till en digital miljö. Det är omvandlingen som hon har studerat närmare, och kommit fram till en steg för steg-guide för en smidig resa.

– Vi associerar ofta innovation med radikala förändringar och helt nya produkter. Men vid organisatorisk innovation vet vi vad i organisationen vi ska förändra. Det skapar möjlighet att de anställda förstår vad förändringen innebär – det blir något som alla är med på.

Camilla Lundgrens steg för steg-guide för att övergå till smart underhåll:

1: Identifiera nuläget. Hur bra är ni på smart underhåll i dag? Hur bra vill ni bli?
2: Föreslå aktiviteter som tar er dit. Brainstorma tillsammans, det skapar ett engagemang som är viktigt i processen.
3: Utför aktiviteterna. Det kan vara att skicka personal på utbildning eller göra en kartläggning av kompetensen i organisationen.
4: Följ upp aktiviteterna och ha en plan för vilka effekter ni förväntar er. Vilka aktiviteter är genomförda och vilken effekt har de? Leder de till färre haverier? Nöjdare medarbetare?

Finns ofta motstånd
Som med alla förändringar finns det utmaningar. En omvandling mot smart underhåll kan upplevas kostsam och det kan vara svårt att räkna på vinsterna för fabriken.

– Än så länge finns det inte så många case, resan mot en digital omställning händer här och nu. Men det finns bevisad kunskap om att smart maintenence leder till högre prestanda och att produktionssystemet går bättre. Man behöver tro på organisatorisk innovation inom underhåll och våga satsa, säger Camilla Lundgren.

Chefen får ny roll
Steg för steg-guiden vänder sig främst till underhållschefer, vars roll också förändras under resans gång. Från att vara teknisk chef blir hen mer en ledare av en organisation i förändring. Det kräver andra ledaregenskaper. I den nya organisationen finns en rad olika specialister; en som är expert på att meka, en elektricitetsexpert, en dataanalytiker med flera. Det kräver en god förmåga att hålla ihop en organisation, kunna delegera mer, men också att möta upp kraven som de olika specialisterna ställer på ledaren.

– Till sist ska man komma ihåg att även om det är underhållsorganisationen som gör omvandlingen så behöver de ledningens stöd. Och eftersom underhåll är kopplat till produktion och andra avdelningar i fabriken, så måste det till ett bra samspel där för att omvandlingen ska bli lyckad, säger Camilla Lundgren.

Kontakta camilla.lundgren@chalmers.se

Mer om avhandlingen
Camilla Lundgren disputerar vid Chalmers 12 november klockan 9:00-12:00 med avhandlingen Facilitating the Implementation of Smart Maintenance. Disputationen går att följa via Zoom. Inloggningskod: 762437


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu