Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Crowdfunding: de är typerna som investerar i din idé
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2022-01-11

Crowdfunding: de är typerna som investerar i din idé

Fler och fler entreprenörer söker kapital via crowdfunding. Men vilka är de som finansierar crowdfundingprojekt? Och hur får du bäst deras uppmärksamhet? I en ny avhandling avslöjas fyra typer av finansiärer.

Genom att marknadsföra sin idé eller projekt i sociala medier och på crowdfundingplattformar har entreprenörer möjlighet att nå ut till ett stort nätverk som de annars inte har tillgång till. Det finns tre huvudaktörer inom crowdfunding. Det är initiativtagaren (ofta entreprenör) som ber om pengar, finansiärerna och crowdfundingplattformen. Nadia Arshad vid Internationella handelshögskolan i Jönköping har i sin avhandling studerat finansiärerna och deras engagemang.

– Det är bara de projekt och idéer som får finansiärernas uppmärksamhet som har möjlighet att bli framgångsrika. Därför är det viktigt att förstå hur de engagerar sig, säger hon.

Crowdfunding: de är typerna som investerar i din idé
Nadia Arshad. Foto: Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Nadia Arshad har specifikt studerat belöningsbaserad crowdfunding. Den bygger på att när företaget har fått tillräckligt med betalande kunder har de råd att producera tjänsten eller produkten. Finansiärerna – alltså kunderna – får då någon form av belöning, som varierar utifrån bidragets storlek. Det kan vara allt från ett tack-mail till olika grader av rabatt på produkten. I Arshads forskning framträder fyra typer av finansiärer med olika motivation och mål:

Välgöraren finansierar ett projekt enbart för att hjälpa initiativtagarna och förväntar sig ingen belöning. Hen har ett stort känslomässigt engagemang och ett lågt kognitivt engagemang i projektet (ej intresserad av sådant som funktion och fördelar).
Köparen är främst intresserad av belöningen. Hen har ett högt kognitivt engagemang och ett lågt känslomässigt engagemang.
Beskyddaren befinner sig mitt emellan välgöraren och köparen. Hen vill hjälpa entreprenören men är samtidigt intresserad av belöningen. Beskyddaren är måttfull både i sitt känslomässiga och kognitiva engagemang.
Användaren är en typ av investerare som varken vill hjälpa initiativtagaren eller söker belöning. Hen finansierar nya idéer av nyfikenhet eller för att lära sig mer om crowdfunding. Användaren har ett högt kognitivt engagemang och ett lågt känslomässigt engagemang.

Viktigt vända sig till rätt typ
Nadia Arshad uppmanar alla som vill lyckas med sitt crowdfundingprojekt att fundera ordentligt över vilken typ av investerare som behövs.

– Den som endast behöver hjälp med finansiering bör leta efter välgöraren. Medan den som vill ha feedback på sin idé och få koll på marknaden bör vända sig till köparen. Beskyddaren är bra att hitta för den som vill ha hjälp både med finansiering och få feedback på idén, förklarar hon.

När man har identifierat sin investerartyp är det klokt att anpassa sin presentation till den. För att få uppmärksamhet krävs det att initiativtagaren verkligen har förstått vad den specifika investerartypen behöver ha för information för att vara beredd att satsa pengar i projektet. Medan välgöraren, tillexempel, attraheras av en emotionell presentation, vill köparen veta allt om funktion och fördelar.

– Kommunikation och öppenhet är avgörande under hela processen fram till att investeraren har fått sin belöning, säger Nadia Arshad.

Kontakta nadia.arshad@ju.se

Mer om avhandlingen
Nadia Arshad disputerade 17 december 2021 vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Avhandlingen heter The Backers Crowdfunding Journey - An Engagement Perspective och kan laddas ner som PDF.

Olika typer av crowdfunding
Crowdfunding går ut på att en stor mängd privatpersoner satsar små eller stora belopp i nya idéer och projekt. Det finns fyra varianter av crowdfunding: Belöningsbaserad bygger på att företaget producerar produkten först när det har tillräckligt med betalande kunder. Finansiärerna får då någon form av belöning. Andelsbaserad crowdfunding innebär att man bidrar med ett litet belopp i utbyte mot en liten delägarbit. Lånebaserad betyder att privatpersoner lånar ut pengar till mer etablerade företag, och donationsbaserad crowdfunding att människor investerar pengar i något de känner är förtjänt av ett bidrag, utan att förvänta sig något tillbaka.

På Verksamt.se hittar du fler tips för ett lyckat crowdfundingprojekt.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu