Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
NIO TIPS: Så lyckas din startup med digital innovation
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2022-02-24

NIO TIPS: Så lyckas din startup med digital innovation

Innovationskulturen i ett startup-bolag spelar stor roll för hur framgångsrikt det blir på digital innovation. Mycket handlar om smidighet och fart. Men vad krävs mer för att bli riktigt bra? Halmstadsforskare reder ut.

Startups är av naturliga skäl mer agila än etablerade storbolag. De flesta förespråkar öppen innovation och är proaktiva, vilket ökar hastigheten när man utvecklar digitala tjänster. Dulce Gonçalves vid Högskolan i Halmstad, har i sin doktorsavhandling jämfört nio stycken startups inom bilindustrin som på olika sätt jobbar med att utveckla digitala tjänster – som cloudtjänster, mjukvara till självkörande bilar eller mätinstrument till elbilar.

NIO TIPS: Så lyckas din startup med digital innovation
Dulce Goncalves har innan sin forskarkarriär jobbat på flera större internationella bolag, bland annat som forsknings- och utvecklingschef på Siemens. Foto: Privat.
Ett syfte med studien var att ta reda på vad som utmärker företag som är bäst på digital innovation. Resultatet visar att de mest framgångsrika startup-bolagen har särskilda egenskaper och arbetssätt – eller centrala förmågor, som Dulce Gonçalves kallar det. Det finns nio stycken förmågor. Ju fler av dem som ett bolag har, desto mer agil – och större chans att bli framgångsrik på digital innovation.

– Bolag blir inte agila per automatik bara för att man rullar ut ett agilt ramverk. Det krävs mycket mer än så, säger Dulce Gonçalves, vid Högskolan i Halmstad.

De nio förmågorna som startups (och andra företag!) bör sträva efter att uppnå är:
1) Entreprenören behöver ha ett agilt ledarskap – som visionär, innovatör, lagbyggare eller mentor.
2) De anställda ska ha förmåga att tänka och agera som en entreprenör, ta initiativ, vara kreativa och agera som lagspelare.
3) Företagskulturen bör präglas av transparens och förtroende. Det skapar en psykologiskt säker miljö där anställda kan känna sig fria att säga sin mening, dela med sig av kunskap och vara trygga i att det är ok att misslyckas.
4) Organisationen ska kunna acceptera förändringar och ha förmåga att snabbt anpassa sig till nya förhållanden.
5) Alla behöver vara öppna för kontinuerligt lärande, eftersom tekniken utvecklas konstant.
6) Förmågan att skapa tillsammans med andra aktörer i så kallad öppen innovation är central.
7) Organisationen behöver de rätta digitala verktygen för att kunna jobba med innovation på ett effektivt sätt.
8) Ofta behöver organisationen utveckla olika affärsmodeller under innovationscykeln för att skapa kundvärde.
9) Förmågan att attrahera rätt investerare.

Lösa strukturer a och o
Digital innovation handlar till stor del om att ha en så lös struktur som möjligt. Det blir enklare att anpassa sig till en ny verklighet – vilket krävs när tekniken ständigt utvecklas och kunders efterfrågan kan variera snabbt. För startups är det enkelt att ha lösa strukturer vilket också gör de mer snabbfotade och anpassningsbara än storbolag. Något som sticker ut i avhandlingen är med vilka medel som startups respektive storbolag kommunicerar och samarbetar med externa aktörer.

– De innovativa startup-bolagen i studien arbetar exempelvis med kommunikationsverktyget Slack när de utvecklar digitala tjänster tillsammans med aktörer inom och utanför organisationen. Verktyget möjliggör smidigt samarbete över företagsgränserna och genererar snabbhet. I storbolag är kommunikationsverktyg som Slack sällan tillåtet, man är försiktig med att använda molntjänster, säger Dulce Gonçalves, som tidigare har jobbat med forskning och utveckling inom större bolag.

Hon menar att den tekniska infrastrukturen i storbolag låser in dem på ett sätt som gör de långsamma på digital innovation. Där jobbar man oftast med trögare verktyg som inte är anpassade för öppen innovation – som mailprogram till exempel. Startup-bolagen i avhandlingen använde e-post enbart vid formell kommunikation med nya potentiella kunder eller myndigheter. I övrigt ansåg de att det var ett klumpigt och för långsamt kommunikationsverktyg. Dulce Gonçalves menar att den här skillnaden troligen är ett av skälen till varför vi ser startup-bolag köra om de större när det kommer till innovativ digital utveckling.

– Jag är övertygad om att de yngre startup-bolagen är på väg att förändra vad man framöver kommer att se som standardverktyg för kommunikation och samarbete. Licenser som till exempel Microsoft erbjuder gör organisationer långsamma i sitt innovationsarbete eftersom de behöver lägga ner tid på uppdateringar eller lösa tekniska problem. Arbetar man i stället med molntjänster, där sådant ingår i prenumerationen, har man tid att fokusera på kärnverksamheten – att skapa digitala innovationer.

”Störande” startups de som lyckas bäst
De startup-bolag som checkar av samtliga nio punkter ovan är alltså de som är mest agila och lyckas bäst med digital innovation. Dulce Gonçalves kallar dem disruptiva startups. De är inte många, men känneteckas av – förutom förmågorna ovan – att de alltid har fler än två grundare med olika bakgrunder, att de jobbar i ekosystem och är petiga med vilka de anställer.

– Oavsett om du är ledare eller utvecklare så räcker det inte med din kompetens. Disruptiva startups anställer bara folk som passar i en innovationskultur, precis som bolagen i Silicon Valley gör. De har också helt nya sätt att tänka och rubbar normerna för hur branschen har bedrivits tidigare. Bra exempel på det är Tesla, Uber och Google, säger Dulce Gonçalves.

De särskiljer sig också från andra digitala startups genom att de har möjlighet att styra sin innovation och sitt bolags öde mer än andra.

– De attraherar den typen av investerare som vill satsa på bolag som tänker annorlunda och hittar andra metoder för innovationsarbete än de traditionella. Många andra bolag får ofta nöja sig bara med att få in pengar, förklarar Dulce Gonçalves.

Kontakt dulce.goncalves@hh.se

Mer om avhandlingen
Avhandlingen har titeln Organizational Agility and Digital Innovation Capability: The Case of Automotive Startups och går att läsa som PDF. Dulce Gonçalves disputerar på Högskolan i Halmstad 25 mars klockan 13.00-16.00. Följ disputationen digitalt via länk.Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu