Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Därför ska sjuksköterskor lära sig entreprenörskap
Professor Diamanto Politis är verksam vid Sten K. Centre for Entrepreneurship, vid Lunds universitet. Foto: Johan Persson.
Publicerad: 2022-03-02

Därför ska sjuksköterskor lära sig entreprenörskap

Entreprenörskap kan handla om att göra affärer. Men inte alltid. Det kan också handla om ett förhållningssätt som uppmuntrar till att se möjligheter och hitta lösningar. Professor Diamanto Politis, vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, har studerat vilka effekter utbildning i entreprenörskap har på norska sjuksköterskestudenter.

Berätta, varför ska sjuksköterskor utbildas i entreprenörskap?
– Traditionellt ser vi entreprenörskap som något som ska generera ett ekonomiskt värde. Men i den här kontexten har vi intresserat oss för hur entreprenörskap som metod kan skapa andra värden såsom sociala värden och ett möjlighetsorienterat förhållningssätt hos studenter. Det ska rusta dem inför ett yrkesliv i vården som präglas av många teknologiska och organisatoriska förändringar. Då behövs förmågan att se möjligheter och hitta lösningar, och känna att man har kraft och mod att förändra en situation. Den beredskapen är viktig för sjuksköterskor och även i många andra yrkesroller.

Vad är det ni har studerat?
– Vi har studerat effekten av en tredagarutbildning i entreprenörskap för sjusköterskestudenter där fokus låg på problemlösning. De utbildades i att se entreprenöriella möjligheter i sin roll som sjuksköterska. Det vill säga, hur kan jag som sjuksköterska bidra till förändring och skapa möjligheter i en kontext där det finns många problem?

Vilka är de främsta resultaten i er studie?
– Vi märkte att det är tabu att prata om entreprenörskap i en profession där sociala värden är viktigast. Uppfattningen att entreprenörskap inte har med sjuksköterskor att göra var stark. Men efter kursen utvecklades en mer nyanserad bild av entreprenörskap. Att det i vården handlar om tilltro till sin egen förmåga att agera och att kunna bidra till förändring.

– Innan kursen såg de strukturella problem, till exempel utbredd ensamhet på äldreboenden eller de långa köerna till psykiatrin, som något olösbart. Efter slutförd kurs såg de möjligheter att förändra situationen. Det stora och komplexa hade ändrat form till något konkret och uppnåbart. De insåg att problemen inte vilade på deras egna axlar, utan att det är en social och kollektiv insats. Det är vad entreprenörskap handlar om – att se möjligheter där andra ser problem och att sedan agera.

Men det är väl inte alla som vet att entreprenörskap också handlar om det? Det gjorde inte studenterna i den här studien till exempel.
– Nej visst, och därför är det viktigt att vi som utbildar i entreprenörskap tar hänsyn till kontexten i vilken utbildningen sker. Det finns ingen bästa modell för alla utbildningar eftersom det handlar om vad vi ger begreppet för betydelse. Vi som utbildar i entreprenörskap tenderar att ha en snäv syn på entreprenörskap, att det handlar om möjligheter att skapa ekonomiska värden. Till skillnad från sjuksköterskornas kontext där entreprenörskap handlar om att skapa sociala värden.

– Jag tycker att vi behöver medvetandegöra betydelsen av entreprenörskap när den tillämpas i utbildning såsom till exempel sjuksköterskeutbildning. Det kan antingen innebära att kontextualisera betydelsen av entreprenörskap eller använda ett annat begrepp, exempelvis att vara proaktiv eller företagsam.

Kontakta diamanto.politis@fek.lu.se

Mer om studien
Entreprenörskapsutbildningen var en tredagarskurs för sjuksköterskestudenter i Norge. Studien baseras på intervjuer och observationer av studenterna före och efter genomförd kurs. Resultatet presenteras i artikeln Enabling entrepreneurial empowerment through a three-day entrepreneurship camp som publicerats i tidskriften Entrepreneurship Education and Pedagogy. Artikeln är skriven av doktorand Gunn-Berit Neergård och professor Lise Aaboen vid Norwegian University of Science and Technology samt professor Diamanto Politis, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet. Till artikeln.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu