Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Så olika har småföretagarna drabbats av pandemin
Mångfalden bland mikro- och småföretagare gör att de behöver olika stödåtgärder vid kriser. Foton: Unsplash.
Publicerad: 2022-03-21

Så olika har småföretagarna drabbats av pandemin

De allra minsta företagen har drabbats av och hanterat coronapandemin på mycket skilda sätt. Forskare vid Luleå tekniska universitet har hittat tre olika typer.

Gymägare, skådespelare, ingenjörer, ostproducenter, webbutvecklare, turistföretagare, hårfrisörer, reklamare och pr-folk. Ja, mikro- och småföretagare är olika. För många har de senaste två åren varit krisartade, men inte för alla. För vissa har pandemin varit en möjlighet.

Så olika har småföretagarna drabbats av pandemin
Sara Thorgren. Foto: Alina Veksler.
Professor Sara Thorgren och doktorand Alina Veksler, vid Luleå tekniska universitet, har följt 27 norrländska företag. Studien ingår i Norrlandsnavet som är en satsning på norrländska små och medelstora företag under åtta år.

– Vi har framför allt studerat hur de drabbades ekonomiskt och agerade utifrån rådande situation. Och vi kan se tre olika typer av agerande, säger Sara Thorgren.

En av typerna är Den öppensinnade. Det är företagaren som drabbades ekonomiskt genom att de förlorade kunder och minskade sin försäljning. Men förlusterna var utspridda över tid.

– Eftersom de inte drabbades akut av den extrema situationen, så kunde de vara nyfikna, öppna och flexibla, säger Sara Thorgren.

– Vi hade en ostproducent som ägde en butik och hade personal de fick säga upp. Men det skedde inte över en natt. Att förlusterna var utspridda över tid tillät dem att vara öppna för att testa olika sätt att sälja osten på, till exempel via digitala kanaler. Det som till slut visade sig vara mest framgångsrikt var att gå ihop med andra lokala producenter och sälja osten online, berättar Alina Veksler.

Så olika har småföretagarna drabbats av pandemin
Alina Veksler. Foto: Alina Veksler.
Den andra typen av företagare är Den försvarande, som drabbades av omedelbara förluster som behövde hanteras. Det handlade om överlevnad här och nu. Bland annat var det ett turistföretag som erbjöd hundspannsturer, och där kunderna uteblev över en natt. Ägarna såg ingen annan utväg än att sälja av några hundar på grund av att kostnaden för maten till dem blev för hög.

– I ett sådant läge är det inte aktuellt att vara nyfiken av sig. När krisen sköljer över en på det sättet handlar det enbart om att skydda sig, säger Sara Thorgren.

Den tredje typen av företagare under coronapandemin är Den utvecklingsinriktade. I den osäkra tid som rådde såg de möjligheter att utveckla företaget – ta det där steget som de tänkt göra men som aldrig blivit av. Ekonomin fick sig en törn av pandemin men var tillräckligt god för att ha råd att tänka framåt.

– Ett konsultföretag övergick helt och hållet till att göra affärer över Zoom eller Teams och byggde till och med egna plattformar där tjänsterna erbjöds. I och med detta fick de möjlighet att utöka sin marknad – från lokal till nationell, berättar Alina Veksler.

Verktyg vid osäkra tider
Syftet med att kategorisera mikro- och småföretagare i olika typer är inte enbart att dokumentera hur företagen agerade under coronapandemin. Forskarna ser även typerna som ett verktyg som kan användas vid andra osäkra förhållanden. Sara Thorgren menar att studien kan ge en inblick i hur företag kan tänkas agera när något oförutsett händer i omvärlden som kraftigt påverkar företagens affärer.

– Ramverket med de olika typerna är generellt och kan användas som hjälpmedel för att förstå hur företag förstår och agerar olika på en och samma händelse. För vissa innebär en specifik händelse i omvärlden en direkt och omfattande förlust, medan andra får ekonomiska problem först lång tid därefter. Alla behöver därför inte samma typ av stödåtgärder till exempel. Det måste vi ha med oss när vi pratar om hur vi ska stötta företagen vid en kris, säger Sara Thorgren.

Kontakta
sara.thorgren@ltu.se
alina.veksler@ltu.se

Mer om Sara Thorgrens forskning kring småföretag och coronapandemin.

LÄS MER OM NORRLANDSNAVET
På deras webbplats.
Esbriartikel om satsningen här och här.
Esbris intervjuartikel med Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse som finansierar Norrlandsnavet.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu