Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2004-06-17
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2004:

Innovativa affärsidéer kräver mer kompetens

Varför misslyckas vissa affärsidéer medan andra blomstrar till vinstdrivande verksamheter? Frågan besvaras i Mikael Samuelssons avhandling.
- Erfarenhet av att starta företag är absolut viktigast för att lyckas i ett tidigt skede. Särskilt när det handlar om innovativa affärsidéer, säger han.


I sin avhandling Creating new ventures: A longitudinal investigation of the nascent venturing process har Mikael Samuelsson, Centrum för entreprenörskap och affärsdesign vid Högskolan i Borås, följt ett slumpmässigt urval av 622 affärsidéer under en period av två år. Avhandlingen är ett försök att tidigt i ett företags liv belysa varför vissa affärsidéer blir framgångsrika och andra inte.

Resultaten pekar på att det är möjligt att skilja på innovativa affärsidéer och sådana som enbart reproducerar redan befintliga idéer. Den här distinktionen har tidigare inte kunnat visas empiriskt.

Majoriteten är reproducerande
En klar majoritet, 88 procent, av de undersökta idéerna i avhandlingen var reproducerande affärsmöjligheter. Det visade sig också att det är stor skillnad mellan att förverkliga respektive typ av affärsidé. Till exempel misslyckas de innovativa affärsprocesserna betydligt oftare än de reproducerande.

- Man kan säga att det handlar om risk kontra osäkerhet. I en reproducerande affärsmöjlighet finns en risk, men man har ändå mycket gratis från tidigare försök. I en innovativ affärsmöjlighet är det i stället total osäkerhet. Det krävs oerhört mycket mer av den som utvecklar en innovativ affärsidé, säger ekonomie doktor Mikael Samuelsson.

Eftersom det handlar om ett så tidigt skede i affärsutvecklingsprocessen finns inga tydliga mått på framgång, som till exempel försäljning eller antal anställda.

- Man ser vilka affärsidéer som försvinner och alltså inte lyckas. Det är svårare att bedöma de som finns kvar. Två år är egentligen lite kort tid för att se hur en affärsidé kommer att klara sig.

Handling är viktigt
Samuelsson har även tittat på affärsutvecklingsprocessens utseende och hur det påverkar utfallet av processen. Det visade sig att de som lyckades utveckla innovativa affärsidéer ofta hade hög entreprenöriell kompetens. De hade startat företag förut. Brancherfarenhet var inte lika viktigt i den här tidiga fasen av processen.

- Innovativa affärsprocesser kräver större kompetens. Även formell utbildning är viktigt, men i ett senare skede. De som är aktiva och handlingskraftiga under affärsutvecklingsprocessen har också större chans att överleva. Det viktiga är vad personen gör, och att hon eller han gör något. Den här förklaringen är så stark att den möjligen tar bort andra förklaringar, som till exempel socialt kapital.

Även personens nätverk har betydelse för affärsidéns framgång. Ju större resurser företagsstartaren tar från nätverket, desto större chans har han eller hon att lyckas. Men nätverkets betydelse kommer in i ett senare skede i utvecklingsprocessen av innovativa idéer.

- Det är ingen idé att ha ett stort nätverk om man inte vet vad man vill göra. När det gäller reproducerande affärsidéer är nätverket däremot viktigt i hela processen. Man har en nisch, och ju bättre man känner till konkurrenterna och ju mer man utnyttjar sitt nätverk, desto bättre lyckas hela processen. Utbildningsnivå spelar ingen roll för hur väl en reproducerande affärsidé lyckas.

För mer info: mikael.samuelsson@hb.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu