Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Det är lönt att vara lönsam
30 maj arrangerades det mycket välbesökta webbinariet
Publicerad: 2022-06-01

Det är lönt att vara lönsam

Det är en myt att företag växer sig lönsamma. Åtminstone är det bara några få förunnat. Forskningen är tydlig – vill du att ditt företag ska bli framgångsrikt ska du satsa på lönsamhet före tillväxt.

Tillväxt kan mätas på många olika sätt – i antal anställda, omsättning, utifrån marknadsandelar med mera. Att växa snabbt ses ofta som ett mått på framgång. Men i en ny studie av 650 000 små och medelstora företag i 28 länder ifrågasätts strategin kraftigt.

– De företag som kommer från hög lönsamhet och låg tillväxt har större chans att bli högpresterande. Och dem med tillväxtfokus och låg lönsamhet riskerar bli lågpresterande. Det är samma resultat i alla 28 länder och i alla branscher, sa professor Per Davidsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Queensland University of Technology, Australien.

Han och professor Malin Brännback, Åbo Akademi i Finland, föreläste på ett webbinarium 30 maj som arrangerades av Esbri.

2009 publicerade Per Davidsson den studie kring lönsamhet och tillväxt som legat till grund för den studie som Malin Brännback genomförde och för den nyligen publicerade studien där 650 000 företag ingick.

Båda gläds åt att deras samstämmiga resultat nu bekräftats i en betydligt större internationell studie som har data över 1-7 års tidsspann. Resultaten håller för olika branscher, storleksklasser och företagsåldrar.

Malin Brännback förklarar att det är företagsekonomins grund som företag bör hålla sig till för att vara hållbara på sikt.

– Man ska vara lönsam. Kostnaderna ska inte vara större än intäkterna, och efterfrågan ska vara större än utbudet. Styrelsens uppgift är att se till att företaget bedrivs lönsamt och vd:n ska maximera avkastning till ägarna. Tillväxt behövs för att företaget ska överleva, men när den går för fort går det överstyr. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Det gäller verkligen i det här sammanhanget. Ändå är det ett sådant enormt stort fokus på tillväxt, sa hon.

Tveksamma satsningar på tillväxt
Det är få företag som lyckas på sikt genom att satsa på tillväxt före lönsamhet. Per Davidsson menar att företag som har låg tillväxt men god lönsamhet har en produkt eller tjänst som folk vill betala för. Och det är något att eftersträva.

– Man kan växa på basis av egna medel i stället för att vara utelämnad till externa finansiärer. De är inte så uthålliga om man inte kan uppvisa tillväxt när de vill. Men visst finns det företag som har lyckats genom att ha fokus på tillväxt. Som Facebook till exempel. Värdet av tjänsten ökar ju fler användare man har. Och Google har enorm potential för reklamintäkter och storleken driver detta. Men de är exempel på ovanliga undantag, sa han.

Malin Brännback och Per Davidsson är båda kritiska till de tillväxtsatsningar som görs för svenska företag.

– Satsningarna är tveksamma. De behövs i viss mån men är ingen magi, det behövs mer för att få fler lönsamma företag, sa Brännback.

– Man ska komma ihåg att de flesta små och medelstora företagen inte vill växa. Och när det gäller policyåtgärder bör man satsa på att hjälpa företag att bli lönsamma så att de kan göra ännu bättre produkter och tjänster. Återinvesteras överskottet skapas en sund tillväxt, sa Per Davidsson.

Kontakta
malin.brannback@abo.fi
per.davidsson@ju.se

Se det inspelade webbinariet

Mer om studien
Den färska studien som hänvisas till i webbinariet heter ”Questioning the Growth Dogma: A Replication Study” och är publicerad i journalen Entrepreneurship Theory and Practice. Till studien.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu