Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
BOKTIPS | Social innovation för hållbar utveckling
Professor Malin Lindberg är en av redaktörerna till ny bok om hur svenska sociala innovationer bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Foto: Studentlitteratur och Tomas Bergman.
Publicerad: 2022-06-13

BOKTIPS | Social innovation för hållbar utveckling

Covidpandemi, krig, kriminalitet, klimatkris, långtidsarbetslöshet. Det är exempel på samhällsutmaningar som kräver nya lösningar när de befintliga inte räcker till. Och det finns en uppsjö av olika samhällsaktörer som erbjuder nya idéer på sociala utmaningar. Men hur hållbara är de över tid?

– Sociala innovationer efterfrågas från många håll. Allt fler offentliga aktörer ser de som en nödvändighet snarare än hot i dag. Men visst, ibland konkurrerar de med samhällets befintliga lösningar, säger Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Hon forskar om social innovation med fokus på civilsamhällets roll. Tillsammans med Karl Johan Bonnedahl och Annika Egan Sjölander vid Umeå universitet, är hon redaktör till antologin Social innovation för hållbar utveckling. Det är en bok som ger en översikt över aktuell svensk forskning om social innovation med koppling till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Flera discipliner och forskare är representerade och skriver om till exempel arbetslivsinkludering, segregation, stadsutveckling och skola.

Malin Lindberg är medförfattare till ett kapitel om sociala innovationer för ett hållbart arbetsliv.

– Vi har studerat det svenska civilsamhällets insatser för arbetslivsinkludering. Och om de bidrar till att uppnå ett inkluderande arbetsliv för människor som har svårt att få eller behålla ett jobb på grund av exempelvis funktions-nedsättning, ursprung eller ohälsa, berättar hon.

Studien visar att de 75 identifierade insatserna bidrar till vissa av de globala hållbarhetsmålen. Men på grund av osäker finansiering är det oklart om insatserna bidrar till hållbarhet över tid.

– Social innovation utvecklas vanligen över tid. Därför är det paradoxalt att de ofta finansieras med kortsiktiga medel. I stället för att skruva på en social innovation så att den hänger med i tiden, startas ofta ett nytt projekt med nya deltagare. Det är problematiskt och inte hållbart på sikt, säger Malin Lindberg.

Vad utmärker sociala innovationer som är hållbara över tid?

– Det finns för lite svensk forskning om det. Men internationella studier visar att det är viktigt att hänga med i tiden, att ta till vara de strömningar som finns och skruva på innovationen därefter. Man behöver också ofta ha olika inkomstkällor och en hybrid affärsmodell, som att sälja varor eller tjänster i kombination med exempelvis ideella insatser.

– De aktörer som jobbar mycket med sociala innovationer behöver utöver själva lösningen även uppfinna nya samverkans- och finansieringsformer. För att nå framgång med en social innovation måste de uppfinna vägen lika mycket som lösningen, säger Malin Lindberg.

Kontakta malin.lindberg@ltu.se


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu