Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
ESBRIs VALPANEL: Jerker Moodyson
Jerker Moodyson, professor i innovation, vd och akademisk ledare vid JIBS, Jönköping university. Foto: Patrik Swedberg.
Publicerad: 2022-08-30

ESBRIs VALPANEL: Jerker Moodyson

Valet närmar sig med stormsteg. Vilka politiska åtgärder krävs egentligen för att stärka entreprenörskap och innovation i Sverige? Esbri har pratat med åtta stycken professorer på området, och presenterar svaren löpande här på webben och i sociala medier. Jerker Moodyson, Jönköping university, säger så här:

– Sverige har robusta och välfungerande institutioner som skapar stabilitet och förutsägbarhet i samhället och ekonomin. Människor och företag vet vilka spelregler som gäller och de allra flesta följer dem. Detta skapar tillit mellan människor och organisationer, vilket är oerhört viktigt. Men vi har allt att vinna på att visa större tilltro till entreprenörer genom att ta bort krångliga regler och kontrollera mindre. Låt incitament i stället för detaljregleringar styra beteenden.

– Politikerna behöver satsa på att bevara det utbyggda och fungerande välfärdssystem som gör att människor vågar ta risker eftersom konsekvenserna av misslyckanden inte är så dramatiska. Detta glöms ibland bort när diskussioner förs om att detta minskar incitamenten att arbeta.

– Även kompetensförsörjningen är en ödesfråga på längre sikt. Det handlar om såväl grundläggande som högre utbildning, om mångfald, om investeringar i fri- och nyfikenhetsbaserad forskning samt konst och kultur. De tendenser till minskad mångfald och de antydningar till starkare statlig styrning som förs fram från vissa håll är inte bara obehagliga ur ett humanistiskt perspektiv, de är också förödande för innovation och entreprenörskap.

– Jag är övertygad om att den öppenhet som präglat det svenska samhället har varit bra för vår innovationskraft. Tyvärr kan vi inte längre ta den öppenheten för given. Det är oroande på flera sätt, jag tror till exempel att vi kastar bort en del av vår fördel gentemot andra länder genom denna förskjutning.

Kontakta jerker.moodyson@ju.se

Läs även svaren från:
Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet
Ivo Zander, Uppsala universitet
Malin Malmström, Luleå tekniska universitet
Maureen McKelvey, Göteborgs universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH
Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ester Barinaga, Lunds universitet


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu