Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
NY STUDIE | Konfliktfyllt när forskare och entreprenörer jobbar ihop
Foto: Unsplash/Tiendat Nguyen.
Publicerad: 2022-10-10

Konfliktfyllt när forskare och entreprenörer jobbar ihop

Forskare som vill ta sin uppfinning ut på marknaden brukar ta hjälp av erfarna entreprenörer. Men när akademiker och entreprenörer jobbar ihop uppstår ofta konflikt. Ny forskning förklarar varför och ger tips för ett smidigt samarbete.

Samhället vill att fler uppfinningar som skapas på universiteten kommer ut på marknaden. Men det är ibland svårt för forskare att själva jobba med kommersialisering. Men det är inte heller lätt att ta in entreprenörer i ett forskarteam. I en ny studie om multidisciplinära team har forskare studerat konflikter i team där akademiker jobbar ihop med entreprenörer för att kommersialisera uppfinningar. För att förstå de konflikter som kan uppstå har de följt ett food tech-företag under flera år och kompletterat med data från tio tyska team.

– Forskare är tränade i att det finns ett ultimat sätt att göra något på och så försöker man hitta det. Men den logiken kan krocka med den kommersiella, där det är viktigare att göra något än att få det precis rätt, förklarar Ziad El-Awad, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, vid Lunds universitet.

Farligt bjuda in entreprenörer för tidigt
NY STUDIE | Konfliktfyllt när forskare och entreprenörer jobbar ihop
Ziad El-Awad. Foto: Privat.
Entreprenörskap handlar om att våga testa nytt med prototyper, för att sedan kanske gå tillbaka och göra om. Misstag är en naturlig del av kommersialisering. Det förhållningssättet skiljer sig från det akademiska som bygger på perfektion. När de två logikerna möts i ett nystartat företag kan det lätt uppstå konflikter och samarbetet blir lidande. Ziad El-Awad menar att det kan finnas en fara med att bjuda in entreprenörer allt för tidigt i ett projekt.

– Trots att forskare ofta vill ta in entreprenörer i teamet i tidigt skede och låta dem stå för kommersialiseringen kan det finnas en poäng i att även forskarna görs delaktiga i de kommersiella processerna. Genom att ta ett helhetsansvar tvingas forskarna att skapa en egen förståelse för entreprenörens logik och roll i teamet.

Entreprenörerna lämnar
Anna Brattström, Sten K Johnson Centre for Entreprenuership, också delaktig i studien om multidisciplinära team menar att konflikterna tar mycket energi från teammedlemmarna. Ofta är det entreprenörerna som lämnar teamen till följd av det.

– Man kan harva runt i konflikter i många år utan att komma framåt. När detta händer ökar risken för att någon part till slut tröttnar och lämnar teamet. Då har olikheterna inom teamet blivit en svaghet i stället för en styrka. Men om man hittar ett sätt att bygga ömsesidig förståelse finns det mycket att vinna, förklarar Anna Brattström.

Viktigt med förståelse och respekt
NY STUDIE | Konfliktfyllt när forskare och entreprenörer jobbar ihop
Anna Brattström. Foto: Gunnar Wendelius.
För att forskare och entreprenörer kunna samarbeta framgångsrikt behöver de ha en ömsesidig förståelse för varandras världsbilder. De behöver förstå att det är två olika logiker som ska samverka. Men det är ingenting som sköter sig själv, utan något man behöver arbeta med.

– Inkubatorer och andra aktörer som jobbar med multidisciplinära team behöver lägga gott om tid på att förklara den kommersiella logiken för forskarna innan man slänger in en entreprenör i teamet. På samma sätt behöver entreprenörer som samarbetat med forskare förstå hur de vetenskapliga idealen fungerar och varför de är viktiga, säger Ziad El-Awad.

Kontakta
ziad.el-awad@fek.lu.se
anna.brattstrom@fek.lu.se

Mer om studien
Studien är genomförd av Ziad El-Awad och Anna Brattström vid Sten K Johnson Centre of Entrepreneurship, Lunds universitet, samt Nicola Breugst vid Technical university of Munich. Artikeln heter Bridging cognitive scripts in multidisciplinary academic spinoff teams: A process perspective on how academics learn to work with non-academic managers och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Research Policy, Volume 51, Issue 10, december 2022.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu