Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
NY AVHANDLING | Därför lyckas inte alla företag att ställa om
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2022-11-17

NY AVHANDLING | Därför lyckas inte alla företag att ställa om

Många etablerade företag vill gå över till mer digitala och hållbara verksamheter. För att nå dit behöver de jobba med affärsmodells-innovation. Men ny forskning visar att det finns hinder på vägen.

Vi står inför en klimatkris och stora samhällsförändringar krävs för att lösa den.
Större etablerade företag har en nyckelroll i omställningen. Och eftersom den digitala tekniken finns, kan man fråga sig varför många ändå kör ”business as usual”. Emil Åkesson, Lunds universitet, har i sin doktorsavhandling studerat de hindren som finns för etablerade företag att ställa om.

– Ett problem är att affärsmodellsarbetet ofta delegeras till en innovationsgrupp i företaget eller en affärsutvecklare. De har till uppgift att göra företagets affär mer hållbar. Men det är lättare sagt än gjort.

Ny kunskap krockar med den gamla
NY AVHANDLING | Därför lyckas inte alla företag att ställa om
Emil Åkesson. Foto: Lunds universitet.
Att jobba med affärsmodellsinnovation handlar enligt Emil Åkesson till stor del om att lära sig många nya saker under arbetets gång. Till exempel hur kunderna fungerar och vad de efterfrågar. Eller hur pengaflödet skulle kunna se ut och hur man kan förhålla sig till konkurrenter.

– Innovationsgruppen lär sig under resans gång hur verksamheten kan bli mer digital och hållbar, och om hur komplex ny kunskap kan hänga ihop på ett strategiskt sätt. Men det räcker inte att en liten grupp inom företaget känner till detta.

– Den nya kunskapen krockar ofta med den kunskap som redan tas för givet i företaget, som vad kunderna vill ha eller hur företaget blir lönsamt, förklarar Emil Åkesson.

Stor frustration hos innovationsgruppen
När den nya affärsmodellsidén ska presenteras för ledning och styrelse blir det ofta problem. Innovationsgruppen eller affärsutvecklaren kan i början av en innovationsprocess enbart presentera just en idé, eftersom de lär sig ny kunskap under processens gång. Men ledning och styrelse vill se fakta svart på vitt och efterfrågar siffror för att kunna ta snabba beslut.

– Detta skapar en frustration hos innovationsgruppen eftersom det inte finns några fakta och siffror i början av en innovationsprocess.

Beslutsfattarna måste vara delaktiga
När beslutsfattare inte hänger med i processen som de själva har delegerat, kan det leda till att man pausar eller avslutar affärsutvecklingsarbetet.

– Det är inte så enkelt att bara delegera arbetet med en ny affärsmodell. Representanter från ledningen behöver vara med på resan mot en digitaliserad och mer hållbar affär för att de ska förstå hur komplext det är. Innovation är en process som till en början innehåller många okända variabler, säger Emil Åkesson.

Ska företag kunna ställa om måste det finnas något man kan göra åt det här hindret?

– Ja, det behövs inkluderande verktyg som hjälper ledning och styrelse att ta ställning till innovationsprocessen och den nya kunskap som kommer fram. Ett sådant verktyg kan till exempel handla om att man ritar kartor, där sambanden mellan aktiviteter och hur de påverkar varandra i affärsmodellen, synliggörs. Då bygger man kunskap tillsammans med beslutsfattarna. Det skapar engagemang för projektet.

– Det kan också vara en god idé att anlita någon utomstående som är bra på innovationsprocesser och att jobba med inkluderande verktyg, säger Emil Åkesson.

Kontakta emil.akesson@design.lth.se

Mer om avhandlingen
Emil Åkesson disputerar vid Lunds universitet 18 november 2022. Avhandlingen heter Business Model Epistemology: Support for a Semi-Structured and Inclusive Approach to Business Modeling in Established Firms och går att läsa som PDF.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu