Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
HALLÅ DÄR! Helena Fornstedt – mottagare av Wallanderstipendium 2022
Helena Fornstedts forskning om att det är bra med innovationsmotstånd har fått många att höja på ögonbrynen. Foto: Mikael Wallerstedt.
Publicerad: 2023-01-11

HALLÅ DÄR! Helena Fornstedt – mottagare av Wallanderstipendium 2022

Hon menar att innovationsmotstånd behövs för att uppnå ett hållbart samhälle. Det är en för många kontroversiell forskningsslutsats, men som hon nu prisas för. Helena Fornstedt, Uppsala universitet, är en av mottagarna av Wallanderstipendiet 2022 – hon får två miljoner kronor för sin forskning.

Grattis till utnämningen! Vad betyder priset för dig?

– Väldigt mycket! Forskarvärlden är tuff ibland, men stipendiet gör mig förhoppningsfull om att det går att få en forskarkarriär. Det är ett erkännande baserat på min avhandling, och det känns väldigt bra att det arbetet uppmärksammas.

Finansieringen täcker tre års forskning – vad ska du göra med pengarna?

– Det fina med Wallanderstipendiet är jag kan styra min forskning själv och det kan utvecklas längs vägen. Jag kommer att fortsätta att titta på innovationsmotståndets konstruktiva sida och vilken betydelse det har för att uppnå ett hållbart samhälle. Området är innovationsprocesser inom matsystemet. Forskningen kommer jag att bedriva vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

Det är många som ser innovation som en central del i att uppnå ett hållbart samhälle, inte tvärtom. Jag gissar att det är många som höjer på ögonbrynen när de hör talas om din forskning?

– Så är det. Vi tänker att innovation alltid är bra. Men vi diskuterar inte vilken sorts innovation som leder till ett hållbart samhälle. Eller vilka innovationer som inte är en del av ett hållbart liv inom planetens gränser. Motstånd mot innovationsprocesser som slösar på resurser vi har ont om är också en del i att uppnå ett hållbart samhälle. Exempelvis ligger många innovativa konsumtionsvaror inte inom ramen för vår planets resurser, eller ens nödvändiga för ett bra liv.

– Men sådant som mat, tak över huvudet och energi är helt nödvändiga för människan. Därför är det intressant att titta på innovation och innovationsmotstånd i matsystemet. Vad sker utanför de stora företagen när det gäller vår framtida livsmedelsproduktion? Hur ska vi äta i framtiden? Vad händer om vi lever mer lokalt och producerar mer tillsammans? Det är viktigt att titta på för klimatets skull, men också för att vi ska ha något att äta i framtiden när världen blir varmare.

Och vi kan inte ta för givet att vi kan köpa livsmedel och råvaror från andra länder.

– Nej. Och det ser vi exempel på nu i och med Rysslands krig i Ukraina. Därför behöver vi titta på hur den svenska produktionen ska gå till utifrån ett matsäkerhetsperspektiv. Och det finns många innovationsprocesser i matsystemet som står i konflikt med varandra, men också hjälper varandra.

Kontakta helena.fornstedt@angstrom.uu.se

Läs Esbris intervjuartikeln om Helena Fornstedts avhandling.

Om Wallanderstipendiet
Det är Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse som delar ut Wallanderstipendiet till unga framstående doktorer som nyligen disputerat.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu