Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
EXPERTEN: Tänk på det här om du vill ta företaget utomlands
Luis Oliveira uppmuntrar företag att våga sig ut på en internationell marknad trots turbulenta tider. Foto: Unsplash/Privat.
Publicerad: 2023-01-13

EXPERTEN: Tänk på det här om du vill ta företaget utomlands

Redo att testa företagets vingar på en internationell marknad men osäker på bästa strategin? Luis Oliveira som disputerar vid Högskolan i Dalarna inom kort ger dig sina bästa råd.

De flesta små och medelstora företag har ingen exportverksamhet i dag. Men många vill ge sig ut på en internationell marknad men känner sig osäkra på hur de ska gå tillväga. Och ja, det gäller att man har en strategi som fungerar. Luis Oliveira har studerat hur företag i Brasilien, Kina, Italien, Polen och Sverige fattar beslut kring internationalisering, och hur de presterar.

– Jag har tittat på hur kontroll påverkar beslutsprocesserna. Med bättre kunskap om hur kontroll fungerar kan vi hjälpa fler små och medelstora företag som känner sig osäkra inför att ta sig ut på en internationell marknad, säger han.

Kontroll som hävstång
Det finns en poäng i att ha en strategi som utgår från något som företaget behärskar, och experimentera därifrån. Kontrollbaserat beslutsfattande handlar om att proaktivt skapa möjligheter och forma omgivningen på ett sätt som gynnar företaget.

– Ett mindre företag kan till exempel börja med att åka på en mässa, och ha ett öppet sinne för vilka affärer det kan leda till. Man kan också prova att exportera produkter i små kvantiteter till ett antal främmande marknader. På så sätt kan företaget lära sig mer om hur varje marknad fungerar. Det är två exempel på hur företag kan använda kontroll som hävstång för att utvecklas, förklarar Luis Oliveira.

Turbulenta tider håller tillbaka
Efterdyningar av pandemi, krig i Europa, inflation och energikris är utmaningar som världen står inför. Det skapar en ökad komplexitet för små och medelstora företag som vill ge sig ut på en internationell marknad. Inte minst eftersom beslutsfattande kring internationalisering ofta sker i samverkan med institutioner och affärsnätverk i aktuella länder – som också är påverkade av omvärlden.

– Man kan tro att det är säkrast att etablera sig i utvecklade länder med stabila institutioner. Men Brexit-processen i Storbritannien och stora begränsningar i USA under pandemin visar att vi inte kan vara säkra på det. Moderna länder drabbas också hårt av omvärldens påfrestningar, det är viktigt att ha i åtanke.

Luis Oliveiras tre viktigaste råd till små och medelstora företag som vill ta steget mot internationalisering:
• Bli inte alltför beroende av affärsnätverket. Det kan begränsa dig om de hindrar dig från möjligheter utanför dessa relationer.
• Engagera dig i den lokala kontexten och utnyttja den. Till exempel genom att nätverka med lokala beslutsfattare och intressenter eller delta i initiativ som rör lokalt sociala och ekonomiska frågor. Detta kan vara svårare i länder med stabila institutioner – så fördelarna med sådana länder är inte självklara.
• Att våga ge sig ut på utländska marknader kan fortfarande löna sig, trots en osäker omvärld.


Kontakta loi@du.se

Mer om avhandlingen
Luis Oliveira disputerar vid Högskolan i Dalarna 17 januari 2023. Avhandlingen heter Decision-making strategies of internationalization under challenging times: Lessons from SMEs och går att läsa som PDF.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu