Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
DEBATT: Dags att innovationsforskningen växer upp - tonåren är över
För eller emot innovation? Innovationsprofessorn Alf Rehn anser att vi måste sluta hylla innovationsbegreppet och i högre grad öppna upp för kritiska perspektiv. Foto: Privat.
Publicerad: 2023-02-22

DEBATT: ”Det är dags att innovationsforskningen växer upp”

Innovationsforskningen kunde länge dra växlar på sin ringa ålder. Forskningsfältet etablerades först relativt sent, och som alla tonåringar på vuxenfester tilläts man mycket som inte skulle accepterats inom andra fält. Ta till exempel den där arrogansen, det där att man nog visste att man visste bäst. Från andra fält skulle den absoluta självsäkerheten om att det man studerade – den fantastiska, nästan magiska kraft som var innovationen – var så speciell och enastående att alla försök att granska den lite kritiskt bara var unken traditionalism och det att äldre generationer bara inte fattar, helt enkelt inte accepterats.

Dock växer vi alla upp, och tonåringens självsäkerhet byts ofta ut mot tankar om tvivel och meditationer om hur världen är full av gråtoner, snarare än stiliserad i svart och vitt. Det är dock anmärkningsvärt att där entreprenörskapsforskningen länge omhuldat sina mera kritiska röster – ingen nämnd och ingen glömd – så har innovationsforskningen visat en tendens att vilja förlänga sina tonår och att inte fullt önska växa upp. Kritik mot det rådande paradigmet och den långt ideologiska ton som existerar kring begreppet bemöts ofta som antingen opassande provokationer eller som högst marginella, medan bidrag som förstärker den hosianna-kör som en myckenhet av vad som skrivs kring innovation är tas emot med öppna armar. Jag har själv direkt erfarenhet av hur kritiska kommentarer viftas bort med hänvisningar som har lite eller intet att göra med argumentet, men som effektivt kan användas för att se till att “fel” meddelande inte slipper in i finrummen.

Det finns givetvis undantag. Den redan avlidne kanadensiske sociologen Benoît Godin bidrog med sin djuphistoriska kritik av innovationsbegreppet vilket etablerade en, än så länge liten, rörelse av kritiska innovationsstudier. 2012 publicerade Sveiby, Gripenberg & Segercrantz ett samlingsverk vid namn Challenging the Innovation Paradigm, som väl kan sägas var före sin tid. I den mera populära litteraturen har namn som Morozov, Russel & Vinsel, Erixon & Weigel, Baird, och i blygsammare tappning, Rehn, presenterat kritiker av innovations-imperativet. I Uppsala disputerade Helena Fornstedt 2021 med en prisbelönt avhandling om innovationsmotstånd, och det finns ett antal liknande publikationer jag kunde hänvisa till. Dessa är dock allt som oftast rop från marginalen, och tystas även av det faktum att innovationsforskningen producerar hyllningsord till begreppet på en nivå som främst kan karaktäriseras som industriell. Man säger sig stå för disruption, till och med transformation, men tänkesättet skulle som oftast få den mest förhärdade betongsosse att tala varmt för mera mångfald i debatten.

Själv ser jag att problemet, snarare än att handla om att kritik för kritikens skull skall förhärligas, egentligen handlar om behovet av en bredare dialog och debatt – både för och emot ett begrepp som är exceptionellt viktigt i vårt samhälle. Det var med detta som bakgrund jag och min kollega Anders Örtenblad (från Universitetet i Agder, Norge) tog initiativ till boken Debating Innovation. Tanken var att istället för det normala sättet att sätta ihop böcker, antingen för eller emot innovation, försöka göra både och. Vi samlade ett antal röster som var såväl för och emot – eller neutrala, för det är lustigt nog också möjligt – olika former av innovation, och gav rum för debatt. Ett bidrag om fördelarna med innovation i affärsmodeller följdes av en kritik av just affärsmodeller, öppen innovation fick ett kapitel för och ett kapitel emot, och social innovation hyllades och granskades kritiskt. Med slank såväl en analys om innovationsetik, ett feministisk perspektiv på innovation, och ett rätt udda bidrag om hur djur kan tänkas påverka en organisations kapacitet till innovation. Ordet var, såsom sig bör, fritt.

För det är dags att innovationsforskningen växer upp. Tonåren är förbi, och en vuxenhet behöver ta över. Helt enkelt och smärtfritt är det ju inte, eller som Karin Boye så väl uttryckte det “Ja visst gör det ont när knoppar brister. / Varför skulle annars våren tveka?”, men det är nödvändigt. Innovation är för viktigt, för företag och samhället, att inte granskas kritiskt. Innovation är ett skinande svärd, men även den skarpaste egg blir slö om den inte slipas mot ett motstånd. Vad vi behöver, således, är inte en diskussion om vi skall vara för eller emot innovation, eftersom det missar själva poängen. Vi behöver, så svårt och paradoxalt som det kan verka, vara både och. Både entusiastiska över innovationens möjligheter och kritiska till dess mörkare sidor. Både beredda att hylla när detta är förtjänt, och säga till när innovationsdiskussionen förfaller till snömos och ideologiska utsagor. Vi behöver en bättre innovationsdebatt, en som tar F. Scott Fitzgeralds ord som ledstjärna: “The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time and still retain the ability to function.” Tonåringen kämpar med detta, men vi kan förhoppningsfullt gå ett steg längre.

Alf Rehn,
professor i innovation och entreprenörskap vid Syddansk universitet

Kontakt: aamr@iti.sdu.dk

För dig som vill läsa mer
Baird, R. (2017). The Innovation Blind Spot: Why We Back the Wrong Ideas—and What to Do About It Benbella Books

Godin, B. (2015). Innovation Contested: The Idea of Innovation Over the Centu-ries, Routledge

Erixon, F., & Weigel, B. (2016). The Innovation Illusion: How So Little Is Creat-ed by So Many Working So Hard, Yale University Press

Fornstedt, H. (2021). Innovation Resistance: Moving Beyond Dominant Fram-ings, Acta Universitatis Upsaliensis

Morozov, E. (2013). To Save Everything, Click Here: The Folly of Techno-logical Solutionism, Public Affairs

Vinsel, L., & Russell, A. L. (2020). The Innovation Delusion: How Our Ob-session With the New Has Disrupted the Work That Matters Most, Currency

Rehn, A. (2019). Innovation for the Fatigued: How to Build a Culture of Deep Creativity, Kogan Page Publishers

Sveiby, K. E., Gripenberg, P., & Segercrantz, B. (Eds.). (2012). Challenging the Innovation Paradigm, Routledge


Text: Alf Rehn


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar