Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
FORSKNINGSSTÖD: Tio miljoner till flexibilitet i småföretag
Flexibla arbetsformer är enligt forskning något bra. Men det måste finnas en balans mellan individens behov och företagets behov. Foto: Unsplash.
Publicerad: 2023-02-27

FORSKNINGSSTÖD: Tio miljoner till flexibilitet i småföretag

Pandemin har ökat trycket på företag att bli mer flexibla i sina arbetsformer. Nu ska sex forskare från Högskolan i Gävle få fler små och medelstora företag att bli mer flexibla – för att öka attraktionskraften och innovationsförmågan. Marina Heiden leder projektet som kostar totalt tio miljoner kronor.

Grattis till forskningsstödet! Vad ska ni göra för pengarna?

– Tack! Vi ska undersöka betydelsen av flexibla arbetsformer i små och medelstora företag. Närmare bestämt ta reda på vad flexibilitet, i form av till exempel arbetstid och fysisk arbetsplats, har för påverkan på hälsa, arbetsmiljö och innovationsförmåga i organisationen. Men också hur det påverkar resultat på individ- och organisationsnivå. Vi vet att flexibilitet har en positiv inverkan i stora företag, men det finns färre studier gjorda i de mindre företagen.

FORSKNINGSSTÖD: Tio miljoner till flexibilitet i småföretag
Marina Heiden är professor i arbetshälsovetenskap. Foto: Högskolan i Gävle.
Vi tittar på alla typer av små och medelstora företag i Region Gävleborg. Arbetet med företagen kommer att se olika ut, beroende på vilka förutsättningar företagen har. Ett fokusområde är att undersöka om flexibla arbetstider ökar innovationsförmågan i företaget.

Är det alltid bra med flexibilitet?

– Flexibilitet är bra. Men det behöver finnas en balans mellan individens behov och företagets behov, och det är inte alltid lätt att hitta.

Vad hoppas ni att forskningsprojektet kommer att bidra till?

– Att projektet bidrar till att små och medelstora företag ökar sin kunskap och förmåga till att ställa om till mer flexibla arbetsformer. För att de ska bli mer attraktiva och öka sin konkurrenskraft. Efter pandemin har trycket på företag att ha mer flexibla arbetsformer ökat, men det är inte alla företag som har förutsättningar att erbjuda det i dag. Vi hoppas kunna hjälpa till med det.

Kontakta marina.heiden@hig.se

Mer om projektet
Projektet, som pågår 2023 till 2026, heter Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg och är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle, Sandbacka Science Park, innovationshubben Propell i Gävleborg och forskningsinstitutet Rise. I projektet ingår två doktorander som tillhör forskarskolan Change – co-creating a sustainable working life. Projektet har tilldelats 6,6 miljoner kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Gävleborg med 3,3 miljoner kronor.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu