Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
REPLIK | Gamla hjulspår inte tillräckligt för Impact Innovation
Klara Helstad, Energimyndigheten, Emma Gretzer, Formas och Jenny Elfsberg, Vinnova tillhör den myndighetsgemensamma styrgruppen för Impact Innovation och de Strategiska Innovationsprogrammen.
Publicerad: 2023-04-05

REPLIK | Gamla hjulspår inte tillräckligt för Impact Innovation

I förra veckans Åsikt i ESBRIs nyhetsbrev uttrycker forskaren Malin Lindberg en oro för att nästa generation strategiska innovationsprogram Impact Innovation riskerar att fastna i gamla hjulspår.

Först och främst vill vi tre myndigheter som står bakom Impact Innovation tacka för Malins välskrivna debattinlägg med kloka reflektioner kring de farhågor hon har, och de risker hon ser, med en satsning som Impact Innovation.

Samarbeten för en hållbar framtid
Förändring är nödvändig för att klara vår tids samhällsutmaningar. Det är dags för nästa språng i innovationspolitiken. Precis som Malin Lindberg lyfter, räcker det inte med tekniska innovationer, utan vi måste ha ett bredare angreppssätt som inkluderar utveckling av lagar och regler, beteenden, affärsmodeller och förändrade värdekedjor. Detta kräver ett bredare engagemang från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle. Det har varit utgångspunkten när Vinnova, Energimyndigheten och Formas har utformat Impact Innovation.

Med Impact Innovation vill vi accelerera den hållbara omställningen och öka Sveriges globala konkurrenskraft. För att lyckas med det behöver vi använda vår kollektiva förmåga. Det förutsätter ett stort engagemang från aktörer med olika perspektiv från olika delar av samhället - som jobbar i samma riktning mot ett gemensamt mål för att möta framtidens avgörande samhälls-utmaningar.

Programmen formas nu
Just nu arbetar både de projekt som fått finansiering av förberedelseprojekt ge-nom oss och flera andra konstellationer intensivt med förberedelser för att ansöka om att bilda program inom Impact Innovation. Utlysningen stänger den 19 oktober 2023.

Grupperingarna formerar sig, formulerar programidéer och djärva mål, så kallade missions. Detta är en process som drivs av aktörerna själva. Först i början av 2024 vet vi vilka program som kommer att starta efter en omfattande bedömningsprocess.

En sak är säker, vi kommer att behöva se nya, bredare konstellationer som tar sig an systemomställningen på allvar, vi har inte tid med business as usual. Programmen kommer dessutom att utvecklas under flera år med aktörer som ansluter utifrån behov och möjligheter. Som Malin Lindberg också nämner i sin debattartikel kan vi bland de förberedelseprojekt som beviljats finansiering se en bredd av programidéer. Ta del av dem här.

Vi uppmuntrar till bred uppslutning kring de programidéer som nu utformas. Organisationer från samhällets alla delar behövs för att vi ska nå satsningens fulla potential och för ökad konkurrenskraft och samhällsnytta genom att accelerera omställningen.

Myndighetsgemensamma styrgruppen för Impact Innovation och de Strategiska Innovationsprogrammen
Klara Helstad, Energimyndigheten
Emma Gretzer, Formas
Jenny Elfsberg, Vinnova


Läs Malin Lindbergs slutreplikText: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu