Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Så främjas innovation i offentlig sektor
Under sina doktorandstudier deltog Barbara Rebecca Mutonyi i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Foto: Privat/Unsplash.
Publicerad: 2023-04-14

Så främjas innovation i offentlig sektor

Innovation i offentlig sektor kan handla om att ta fram ny teknik eller nya processer för att stötta de anställda i sitt arbete. Men det kan också handla om att komma på nya idéer som gynnar en enskild arbetsgrupp eller hela organisationen. Barbara Rebecca Mutonyi, tidigare Norsi-doktorand, vet vad som krävs för att främja innovation i offentlig sektor.

Du har studerat innovation i offentlig sektor. Kan du beskriva hur det skiljer sig från den privata sektorn?

– Filosofierna är olika. Innovationer inom den offentliga sektorn tjänar det allmännas bästa, upprätthåller lag och ordning, säkerställer en standardiserad och rättvis förvaltning och involverar dessutom medborgarna i beslutsprocessen. Innovationerna syftar till att tillgodose allmänhetens behov och förväntningar, samtidigt som den levererar värde till allmänheten. Därför kan innovation inom den offentliga sektorn vara komplicerad att genomföra, även om det är möjligt.

– Innovation inom den privata sektorn är däremot ofta inriktad på vinstmaximering när det gäller att uppfylla intressenternas behov och förväntningar, och har därför ofta tydliga mål och syften i sin innovationsprocess. Innovation inom den offentliga sektorn har också större flexibilitet och självständighet.

Varför behöver vi innovativa människor och beteenden inom offentlig sektor?

– För att stärka engagemanget i en organisation. Nytänkande ökar också effektiviteten och produktiviteten, och i förlängningen skapar det konkurrensfördelar.

Vad krävs för att innovation ska ske i den offentliga sektorn?

– Först och främst måste man skapa en organisationskultur och ett klimat som motiverar och inspirerar till innovativt tänkande. Här har ledarskapet stor betydelse. Cheferna behöver vara fria i sitt ledarskap, med mandat att skapa ett sådant klimat. Det kräver att man som ledare har förmågan att ta tillvara på de anställdas färdigheter och genom det uppmuntra, odla och främja innovativt beteende.

– Dessutom, är de anställda kreativa och besitter ett högt psykologiskt kapital ökar möjligheten till innovation.

Vad hindrar innovativt beteende i den här typen av organisationer?

– Byråkrati, och att man har ett slags offentligt monopol. Även de centrala organen begränsar organisationerna vilket gör dem oflexibla och osmidiga. Och den kritiska granskningen, från mediernas och oppositionens håll, hämmar också det innovativa beteendet.

Vad kan politikerna göra för att främja innovation inom den offentliga sektorn?

– De kan erbjuda stöd för offentlig innovation och vara talespersoner för resultaten. Till exempel genom att leda offentliga debatter om de många innovativa tankar och lösningar som den offentliga sektorn erbjuder i dag men som tyvärr går obemärkt förbi.

– Politiker kan också ha ett nära samarbete med högre utbildningsinstitutioner och akademiska institutioner för att främja innovativt tänkande. Och de kan förbättra de riktlinjer och bestämmelser som främjar och möjliggör innovation för organisationer inom den offentliga sektorn.

Vad fick du ut av att vara en del i Norsi-nätverket?

– Norsi-nätverket var för mig allt jag inte förväntade mig, men ändå allt jag verkligen behövde. Det var inspiration, fritt utbyte av kunskap, fri tillgång till ett ovärderligt nätverk och en miljö som byggde upp mig, motiverade mig och fick mig att växa i min roll.

– Jag lärde mig allt ifrån hur man skriver ett ”attraktivt” abstract och introduktion till en artikel, till hur man presenterar och diskuterar forskning för att den ska vara relevant för praktiker och andra. Jag är tacksam över att fortfarande vara en del av en sådan inspirerande forskningsmiljö.

Kontakta barbararebecca.mutonyi@kristiania.no

Mer om avhandlingen
Barbara Mutonyi disputerade (2022) vid Högskolan i Innlandet (INN) i Norge, och är idag verksam vid Kristiania University College i Oslo. Under sina doktorandstudier deltog Barbara Rebecca Mutonyi i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Det är främst en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu