Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
BOKTIPS | Företagande bortom erövring
Foto: Studentlitteratur AB.
Publicerad: 2023-05-30

BOKTIPS | Företagande bortom erövring

Vi har lärt oss att lyckat entreprenörskap går ut på att växa snabbt, etablera sig på så många platser som möjligt och att vinstmaximera. På ekonomi-utbildningar världen över är superentreprenörer som Elon Musk och Bill Gates de stora idealen, och studentlitteraturen baseras så gott som uteslutande på erövringens logik. Även i Sverige. Men är dessa ideal hållbara för människor, djur och natur? Är den snabba erövrande ekonomin något att sträva efter? Nej, forskning visar att klimatkris, artdöd, monokultur och ekonomisk ojämlikhet är en konsekvens av erövringslogiken som företagande drivs av.

Allt större skaror av studenter, forskare och universitetslärare efterfrågar andra ideal inom ekonomiutbildningar. Så det finns helt klart en motkraft. Boken Hemkomstens ekonomi är ett exempel.

Författarna Matilda Dahl och Jenny Helin är båda forskare inom företagsekonomi vid Uppsala universitet och har tillsammans med fotografen Elisabeth Ubbe studerat och porträtterat tre företagarkvinnor på den gotländska landsbygden. Gemensamt för dem är att de är en del av hemkomstens ekonomi.

Vi lär oss att i motsats till erövringens krafter som forcerar fram och sprider ut – samlar hemkomstens företagande ihop och bygger på djupet. Utifrån marken, materian och människorna i deras absoluta närhet, förankrar kvinnorna sitt företagande i den hyperlokala myllan. Drivkraften är inte att skapa något skalbart, utan att skapa hållbara värden där de befinner sig. Boken beskriver på ett närmast poetiskt sätt företagande som gynnar mångfald, sammanhang, gemenskap, omhändertagande – och hållbarhet.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar