Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
NY AVHANDLING | Visionen om självkörande bilar sätter krokben för radikal innovation
Marie Bemler, Handelshögskolan i Stockholm, varnar för att den snäva bilden av självkörande bilar är ett hinder i innovationsprocessen. Foto: Scania/Unsplash.
Publicerad: 2023-08-22

NY AVHANDLING | Visionen om självkörande bilar sätter krokben för radikal innovation

Vår bild av hur självkörande bilar kommer att se ut i framtiden, och på vilket sätt de kommer att lösa dagens problem med trängsel och utsläpp i städer, begränsar innovationsprocessen. Det menar forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag var en sådan där visionär som åker runt och pratar om hur ny teknik kan skapa rum för innovation och förändra samhällen i grunden, säger Marie Bemler, som under många år jobbat med radikal innovation vid Scania, och i högsta grad varit med och skapat visionen om framtidens självkörande fordon.

Efter några år på Scania började hon fundera på hur den starka bilden av självkörande bilar, som förmedlas av henne och andra experter, påverkar möjligheten att en dag – när tekniken finns – bygga det efterlängtade fordonet. Hjälper eller stjälper den ensidiga visionen innovationsprocessen? Hon beslöt sig för att undersöka detta, och nyligen disputerade Marie Bemler vid Handelshögskolan i Stockholm.

Samstämmig vision
Hon har i sin doktorsavhandling studerat hur aktörer runt framtidens bil pratar om självkörande fordon. Hur kommer de att se ut? På vilket sätt kommer det att förändra våra beteenden? Med andra ord, hur ser visionen om den självkörande bilen ut? Marie Bemler har bland annat studerat hundratals Youtubefilmer för att ta reda på det.

– I stort sett alla teknikexperter, forskare, tillverkarna själva, nyhetsmedia, ”amerikanska dudes” – har samma vision och pratar om den självkörande bilen på liknande sätt. Bilen menar man kommer att leda till ett mycket säkrare samhälle eftersom den största risken med fordon idag är den mänskliga faktorn. Människan kommer också att bli ännu mer digital. Vi kommer utföra våra vardagsärenden i bilen, så som att göra läkarbesök, handla, jobba och kolla på fotbollsmatcher.

Aktörerna är också överens om att vi inte kommer att äga våra bilar i framtiden eftersom vi delar den med andra.

– Den ökade bildelningen är såklart också ett led i att minska trängseln i staden, säger Marie Bemler.

Är visionen verkligen så enstämmig, finns det ingen motbild?

– Jo då, men den är inte så högljudd. De få kritiker som finns är tveksamma till att det kommer bli så mycket säkrare i trafiken, eftersom den mänskliga faktorn finns kvar i form av gångtrafikanter.

– I svenska myndighetsdokument kring självkörande bilar har jag funnit att man med stöd av transportpolitisk forskning är kritisk till bland annat miljöaspekterna. Varför skulle det bli mindre resande och trängsel när tillgången till bil kommer vara så stor? För vad är det som säger att familjer med en bil inte skaffar en till när den är så praktisk i vardagen. Man kan ju som sagt både jobba och gå till läkaren i bilen samtidigt som man skjutsar barnen till hockeyträningen. Samtidigt visar de offentliga dokumenten att man ändå föredrar visionerna med en stark tro på tekniken.

Så vad får hallelujastämningen för konsekvenser för innovationsprocessen?

– Visioner är viktiga för förändring i tröga system och för innovation. Det vanliga är att man ser många möjliga lösningar och börjar jobba på dem som verkar bäst. I exploaterande innovation effektiviserar och förbättrar man de produkter som redan finns.

– Men när visionen är för snäv påverkar det hur vi innoverar och det måste aktörer som styr och jobbar med innovation ta hänsyn till för att kunna använda visionen. Idag finns inte tekniken för självkörande fordon och vi vet inget om hur framtidens tekniska lösningar ser ut. Så vår fasta vision kring framtidens bil kan göra det svårt att få till lösningar som gynnar samhället och organisationerna på bästa sätt, den skapar en lock-in-effekt, säger Marie Bemler.

Kontakta marie.bemler@phdstudent.hhs.se

Mer om avhandlingen
Marie Bemler disputerade nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm med doktorsavhandlingen The Present Future: How anticipations of the future shaped through path creation affect present innovation. Avhandlingen fokuserar på visioner av den radikala innovationen självkörande bilar, där Youtubestudien är en av fyra delstudier. Till avhandlingen.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar