Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2004-12-28
En kortare version av denna artikel publicerades under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 4, 2004:

Sankaran Venkataraman, professor och entreprenörskapsentusiast:

”Entreprenörskap är ett brett utbildningsområde som borde ingå i allmänbildningen”

Sankaran Venkataraman tror på entreprenörskapets frälsande kraft. Han menar att det i sin bästa tappning kan förändra länder och utveckla människor. Genom forskning och utbildning drar han sitt strå till stacken.

Sankaran Venkataraman inledde sin akademiska bana med en grundutbildning inom teknik i Pilani i Indien. Så småningom blev han alltmer intresserad av ekonomi och bytte inriktning på studierna. Efter MBA-examen i Calcutta fick han anställning på företaget Wipro i Bangalore, Indiens motsvarighet till Silicon Valley. Venkataraman var en av grundarna till företagets framgångsrika IT-avknoppning, en pionjär på den indiska marknaden.

- Jag tror att det var där som mitt stora intresse för entreprenörskap, och speciellt nystartade företag, föddes, säger Sankaran Venkataraman, numera professor i företagsekonomi och verksam vid Batten Institute, Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, USA.

Venkataraman, eller Venkat som han ofta kallas, hann också med att vara trainee på Punjab National Bank innan han 1984 lämnade Indien och näringslivet för en akademisk karriär i USA. Han sökte sig till University of Minnesota där han skrev sin doktorsavhandling om hur nya företag inleder relationer med kunder, leverantörer och investerare.

Goda och onda cirklar
Sankaran Venkataraman följde företag under en längre tid för att se vilken inverkan relationerna har senare i utvecklingsskedet. Många företag använder en relation för att ta sig in i en ny relation. Ett exempel är att företaget kan använda en kund för att få kontakt med en ny finansiär. Det blir en god cirkel.

- Problemet är att det också kan bli en ond cirkel - om företaget inte lyckas inleda bra relationer. Alla relationer måste komma i princip samtidigt i ett nystartat företag. För att få in kunder måste man ha investerare och vice versa. Det blir ett moment 22 och om en av relationerna går snett påverkas ofta de andra relationerna.

Sankaran Venkataraman har en mycket positiv syn på vad entreprenörskap kan bidra med. Han skriver för tillfället på en bok om vad entreprenörskap kan betyda för utvecklingsländer. I bästa fall kan det leda till ekonomisk, politisk och social förändring.

- Många utvecklingsländer har trög byråkrati som motverkar förändring. Här kan entreprenörskapet vara en katalysator. Det är också en källa till frihet för människor i de här länderna. De har sällan utbildning för att jobba i etablerade företag. Entreprenörskap kan ge arbete och ekonomisk frihet. De fattiga kan hitta en ny mening med livet genom ett arbete, de kan börja konsumera och skicka barnen till skolan.

Möjligheter skapas
Enligt Venkataraman handlar entreprenörskap om att skapa något värdefullt utan stora resurser. Det gäller att upptäcka möjligheterna. Men möjligheter trillar inte ner från himlen, de måste skapas. För att hitta möjligheter gäller det att hålla koll på - och dra nytta av - förändringar i samhället, som ny teknik eller nya lagar och regler. Här hittar man råmaterialet till en idé.

- Idén måste sedan karvas ut ur råmaterialet för att bli något. Möjligheten skapas ofta i interaktionen mellan människor, till exempel tillsammans med en kund som har ett speciellt behov. Fröna finns i makroperspektivet, men det är i relationer de utvecklas och gror. Man borde titta mer på hur möjligheter verkligen kommer fram inom forskning och utbildning i entreprenörskap.

Just utbildningen ligger Sankaran Venkataraman särskilt varmt om hjärtat. Han håller bland annat i entreprenörskapskurser för doktorander, MBA-studenter och näringslivet. Han är också mycket engagerad i hur man bör utbilda och menar att entreprenörskapsutbildning inte bara är till för dem som ska starta företag.

- Vi lever i en alltmer entreprenöriell miljö och de flesta av oss kommer någon gång i livet att stöta på entreprenörskapet som fenomen. Man kommer kanske att arbeta för ett entreprenöriellt företag eller investera pengar i entreprenöriella företag. Kanske kan man också bistå någon i familjen som driver eget med idéer och kunskap.

- Entreprenörskap ska inte ses som en specialistutbildning för dem som ska starta företag. Entreprenörskap är ett brett utbildningsområde som borde ingå i allmänbildningen, säger Venkataraman.

Ett fält på frammarsch
Han är nöjd med fältets utveckling och menar att forskningen om entreprenörskap har blivit mer sofistikerad. Det syns bland annat genom vilka metoder som används och på att dagens doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter är både fler och bättre.

- Eftersom entreprenörskapsforskningen har blivit mer sofistikerad har också intresset från andra fält ökat. De har i sin tur bidragit med andra metoder och gjort att fältet har blivit mer mångfaldigt. Forskning om entreprenörskap kommer i dag från till exempel psykologi, sociologi och teknik. Det finns också mer pengar inom fältet, vilket leder till ännu bättre forskning med bättre professorer och bättre studenter.

- Intresset är i dag globalt, vår tidskrift har läsare över hela världen. Det finns numera också en debatt inom fältet som jag tror är bra. Forskare diskuterar och bygger vidare på varandras idéer. Tidigare var det mer isolerat och alla höll på med sitt, något som är vanligt inom ett nytt fält. Nu citeras forskning från entreprenörskapsfältet av forskare inom andra fält. Det är ett tecken på legitimitet.

Fakta

Namn: Sankaran Venkataraman

Bakgrund: MBA vid Indian Institute of Management i Calcutta. Doktorerade 1989 vid University of Minnesota. Tidigare har han haft tjänster bland annat på Wharton School och Rensselaer Polytechnic Institute. 1998 kom han till Darden Graduate School of Business Administration vid University of Virginia, där han är professor i företagsekonomi och forskningsledare för Batten Institute.

Aktuell: Bland annat som redaktör för den vetenskapliga tidskriften Journal of Business Venturing. Arbetar på en bok om entreprenörskapets betydelse för utvecklingsländer.

För mer info: venkats@virginia.edu


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu