Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2005-03-23
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2005:

Nedskärningar hotar innovationskraften

För många av dagens företag är innovation nödvändigt för överlevnaden. Samtidigt är nedskärningar vanliga för att effektivisera verksamheten och tillmötesgå aktiemarknaden. Att samtidigt vara kostnadseffektiv och innovativ är en svår balansakt.

Effektiviseringsprogram kan leda till att företagens framtida innovationsförmåga blir lidande. Det visar Anders Richtnér i doktorsavhandlingen Balancing Knowledge Creation - Organizational Slack and Knowledge Creation in Product Development.

- När företagen skär ner, tar de ofta bort fel saker. De använder osthyveln och skalar över hela linjen. För att produktutvecklingen ska fungera behövs kunskap, och kunskap skapas tillsammans. Det gäller att ta reda på vilka funktioner som är kritiska för att behålla ett aktivt kunskapsskapande, säger ekonomie doktor Anders Richtnér, Handelshögskolan i Stockholm.

Utveckling till lägre kostnad
I avhandlingen har han studerat sex produktutvecklingsprojekt i två börsnoterade företag. I båda företagen var det uttalat att de skulle sänka kostnaden för produktutvecklingen.

- Ett påtagligt resultat är hur mycket ledningen påverkar produktutvecklingen. Ledningen är avgörande för om en produkt kommer ut på marknaden eller inte. Produktutvecklingen påverkas också av hur involverade kunderna är i processen.

Ibland är det bra att vara nära kunderna, ibland inte, menar Richtnér. Om kunden kommer in för tidigt kan det hämma innovationsfriheten. I ett senare skede kan det vara bra att kunden kommer in och ger ökad fokus till produktutvecklingen. Vid vilken tidpunkt kunden kommer in i processen påverkar alltså hur företagen utvecklar kunskap.

Enligt Anders Richtnér går det att behålla innovationsförmågan i en slimmad organisation, även om det är svårt. Men att se på innovation som en fabrik tror han inte på. Det gäller att skära rätt så att kunskapen inte försvinner. Det måste finnas utrymme för tankespridning och reflektion i innovationsprocesserna.

- Jag tror inte att det lyfts fram tillräckligt i företagen. Till exempel att man reflekterar bakåt över ett projekt. Eller att man bjuder in folk från andra projektgrupper för att få ta del av deras erfarenheter.

Dynamiskt helhetstänkande
När företag vill effektivisera sin produktutveckling är det viktigt att de har ett helhetstänkande. De bör lägga ner de projekt som inte verkar fungera och istället ge mer pengar till vissa utvalda projekt. Det behövs mer dynamik inom produktutvecklingen, anser Richtnér.

- Ledningen bör titta på vilka kompetenser som finns inom ett projekt och vad som kan undvaras. Kompetensen kanske behövs i ett annat projekt i företaget. Ledningen bör även reflektera över hur projektgrupper sätts samman. Ibland är det bra med arbetsrotation eftersom den informella kunskapsspridningen gynnas av att gruppernas sammansättning förändras.

- Jag tror på att göra det enkelt med små medel, till exempel genom att tänka gränsöverskridande. I dag är det ofta vattentäta skott mellan olika avdelningar i ett företag. Vi lär ju av varandra, både inom och utom företaget. Att skapa kunskap är otroligt viktigt. Ledningen måste kommunicera detta, både i ord och i handling.

För mer info: anders.richtner@hhs.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar