Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2005-03-23
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2005:

Scott Shane, högproduktiv professor i nationalekonomi:

”Entreprenörskapsfältet rör sig alltmer mot nationalekonomi och andra samhällsvetenskaper”

Scott Shane är nästan osannolikt produktiv. Hans meritförteckning är lång som en mindre uppsats. Bara under det senaste året har han kommit ut med fyra böcker, och under nästa år kommer ytterligare två - minst.

Att Scott Shane skulle ägna sig åt forskning var inte självklart. Efter sin grundutbildning arbetade han några år i familjeföretaget. När han sedan ville tillbaka till akademin sökte han en rad olika doktorandutbildningar. Till slut fastnade han för University of Pennsylvania där han också doktorerade 1992 med en studie om kulturella skillnader i innovationsstrategier.

Hans huvudämne under grundutbildningen var historia, men han läste även företagsekonomi och nationalekonomi. När han väl gav sig i kast med doktorandutbildningen trodde han först att han skulle inrikta sig mot internationellt företagande, men en kollega styrde honom mot entreprenörskapsfältet.

- Jag kunde nog lika gärna ha tagit grundexamen i företagsekonomi, det var mer en slump att det blev historia som huvudämne. Det var under mitt andra år som doktorand som jag fick upp ögonen för entreprenörskap, så jag har hållit på inom fältet i ungefär femton år nu, säger Scott Shane, professor vid Case Western Reserve University i Cleveland.

Han är också föreståndare för forskningscentrumet REI, Center for Regional Economic Issues vid samma universitet. Målet med centrumet är att förstå och förbättra den ekonomiska utvecklingen på en regional nivå. Det uppnås både genom forskning och praktiskt arbete med företagare. Ett av Shanes favoritämnen är akademiskt entreprenörskap.

- Universitetsavknoppningar är viktiga av många skäl. Det handlar ofta om högteknologiska produkter. Vissa branscher, till exempel bioteknologi, skulle inte existera utan akademiskt entreprenörskap. Det akademiska entreprenörskapet är också en del i att skapa nya regionala kluster och innovationssystem. De bildas ofta i närheten av ett universitet och kan hjälpa till att skapa en helt ny ekonomi i ett område.

Teknikbaserat entreprenörskap i allmänhet är ett område som Scott Shane har ägnat en stor del av sin forskarkarriär åt. Han menar att entreprenörer inom högteknologiska branscher har större chans att bli framgångsrika än entreprenörer i andra branscher. Den nya tekniken är avgörande för utvecklingen av helt nya produkter och marknader. I och med att det är svårare att kopiera en högteknologisk innovation blir det också lättare för entreprenören att få betalt för sina risker. Att lyckas eller inte lyckas inom entreprenörskap handlar annars mycket om att identifiera möjligheter. Inte om att ha de rätta egenskaperna.

- Det finns inga bevis för att entreprenörer är mer risktagande eller arbetar hårdare än andra människor. Många vill tro att entreprenörer är speciella eftersom vi ofta tillskriver framgång till mänskliga faktorer. Men det handlar ju inte om entreprenörens personlighet utan om att de lyckas identifiera en möjlighet. Om man har en dålig idé kommer man att misslyckas oavsett hur duktig man är som entreprenör.

Shane intresserar sig också för franchising, och han är aktuell med en ny bok.

- Det är en handbok för managers som beskriver fördelar och nackdelar med franchising, och resonerar kring hur man designar en effektiv franchiseorganisation. Franchising kan vara ett bra sätt att få ett företag att växa snabbt, och franchiseföretag kan i högsta grad vara entreprenöriella.

Vad gäller entreprenörskapsfältets utveckling ser han tre huvudsakliga perioder. Den första pågick 1990-1997.

- Under den perioden gick utvecklingen långsamt. Det fanns ett intresse, men den vetenskapliga nivån och tillväxten var ganska låg, åtminstone i USA. I resten av världen hände det lite mer.

- Den andra perioden pågick ungefär från 1997-1998 till 2002-2003. IT-boomen ökade intresset för entreprenörskap radikalt. Många fler forskare fick upp ögonen för fältet, och det kom folk från olika discipliner, till exempel strategi och management. Forskningskvantiteten ökade, men inte kvaliteten.

Den tredje perioden har nu pågått i två-tre år. Den har inneburit ett kraftigt ökat intresse från exempelvis sociologi, psykologi och nationalekonomi.

- Förr publicerades nästan alla artiklar om entreprenörskap i management- och företagsekonomitidskrifter. Så är det inte längre.

- Entreprenörskapsfältet rör sig alltmer mot nationalekonomi och andra samhällsvetenskaper. Det är en utveckling som kommer att gynna kvaliteten på både forskningen och utbildningen dramatiskt.

Fakta

Namn: Scott Shane

Bakgrund: Grundutbildning i historia från Brown University. Disputerade 1992 vid Wharton School, University of Pennsylvania. Tidigare har han innehaft en professur i entreprenörskap vid University of Maryland och varit gästprofessor vid National University of Singapore.

Aktuell: Som redaktör för R&D, Innovation, and Entrepreneurship Division of Management Science och som biträdande redaktör för Journal of Business Venturing. Med boken From Ice Cream to the Internet: Using Franchising to Drive the Growth and Profits of Your Company.

För mer info: scott.shane@case.edu


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu