Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Jag vill utmana fältet genom att bli bredare”
 
Publicerad: 2005-06-07
En kortare version av denna artikel publicerades under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2005:

Bill Gartner, prisad professor och provokatör:

”Jag vill utmana fältet genom att bli bredare”

Han går gärna i clinch med sina forskarkollegor och är inte rädd för att säga vad han tycker. När han föreläser använder han färgglada t-shirts med tryck för att visualisera sitt budskap. Professor Gartner är okonventionell, både som forskare och föreläsare.

William B Gartner, eller Bill som han oftast kallas, har nyligen besökt Sverige för att ta emot ”The FSF-NUTEK Award” och medverka i FSF och NUTEKs Entreprenörskapsvecka. Gartner har forskat om entreprenörskap i 25 år och skrivit mer än hundra vetenskapliga artiklar inom området. Ändå ser han sig själv som en amatör.

- Amatörer har en passion för det de håller på med. Jag har en passion för entreprenörskap och därför vill jag hela tiden vara i den världen och utforska den på så många sätt jag kan, säger Bill Gartner vid Clemson University.

- Det har hänt en hel del sedan jag blev engagerad i fältet. Då sa en forskarkollega till mig att entreprenörer hasar omkring i filttofflor utan att få något gjort. Det var innan Bill Gates och hela det högteknologiska entreprenörskapet. Nu är det coolt att vara entreprenör, det har blivit ett världsfenomen.

Grundutbildningen i ekonomi gick Gartner på University of Washington. Där skrev han också sin avhandling om nystartade företag och entreprenöriella urtyper, långt innan fältet hade fått den uppmärksamhet det har i dag.

- Jag ville fokusera på entreprenörskap istället för på stora företag. Det var ett vågat val på den tiden och många blev förvånade. Jag är en av de få som har ägnat hela min akademiska karriär åt det här.

Bort från individen
Ett viktigt resultat från hans doktorsavhandling är att entreprenörer inte har några gemensamma drag som förenar dem. De är till exempel inte mer riskbenägna än andra människor. Istället finns det många olika typer av entreprenörer och många olika sätt att starta företag på.

- Det här var ett nytt sätt att tänka i början av 1980-talet, det var en radikal position. Dittills hade de flesta fokuserat på att entreprenörer var en speciell sorts människa och att de var annorlunda än andra människor. Jag sa att entreprenörer är som alla andra. Vem som helst kan bli entreprenör och agera entreprenöriellt.

Gartner menar att man bör titta på fenomenet entreprenörskap ur ett kontextuellt perspektiv. Hur och vad gör entreprenörer när de startar företag? Fokus bör ligga på processen, inte på individen.

- Det handlar inte om entreprenören som individ, utan om entreprenöriellt beteende. Att fokusera på att det är en speciell typ av individ tror jag är fel väg att gå. Vi bör titta mindre på människan och mer på situationen. Vad gör de här människorna som är så speciellt?

Han brukar jämföra med baseball. Alla kan lära sig spela, även om de sedan blir olika bra på det.

- Det finns ingen perfekt baseballspelare. I ett lag behövs olika typer av spelare som är bra på olika saker. Det handlar om att lära sig hur spelet går till och kommunicera det till folk. Det är samma sak med entreprenörskap. Och entreprenörskapsundervisning kan vara en katalysator för fler att lära sig.

Tillåt misslyckandet
En annan av Gartners käpphästar är att det måste bli rumsrent att misslyckas som entreprenör. Ett av hans motton lyder ”misslyckas framåt”. Med det menar han att för att det ska finnas innovation, måste det också få finnas misslyckanden.

- Bara en mycket liten del av alla företag som startas blir framgångsrika. Men för att få fram de företagen, måste vi tillåta misslyckanden. De som misslyckas kanske går vidare och gör något annat som blir framgångsrikt. Alla föräldrar vet att barn trillar omkull många gånger innan de lär sig gå.

- Jag tror att det är viktigt att lägga in det här med misslyckande redan i utbildningen. Vi måste låta folk försöka igen om de inte lyckas första gången de försöker starta företag.

Bill Gartner menar att det fortfarande finns för lite grundläggande bevis för hur den entreprenöriella processen går till.

- Fältet behöver mer empirisk kunskap i alla former som kan utveckla kunskapen om fenomenet entreprenörskap. Många forskare inom fältet, särskilt i USA, fokuserar bara på kvantitativa data. De vill kvantifiera allt och göra det till statistik, även om det inte finns bra data.

- Många är ganska smala i sin syn på hur forskning bör bedrivas. Det är bra om fältet vågar utmana sig självt och om forskarna vågar utmana sig själva och andra. Jag vill utmana fältet genom att bli bredare i min forskning. På senaste tiden har jag hållit på mycket med kvalitativa data. En anledning till det är att jag är dålig på matematik, säger han skämtsamt.

Konstigt entreprenörskap
Han har också hållit på med narrativ forskning eller, som han säger själv, ”icke vetenskapliga” sätt att förstå entreprenörskap. Han har exempelvis studerat hur man kan använda pjäser, romaner och filmer i beskrivningen av entreprenörskap.

- Den traditionella vetenskapen har sina begränsningar. Den når bara en bit på väg för att beskriva hur vi beter oss. Konsten visar tydligare på hur det ser ut när människor försöker göra något nytt, vilket motstånd de möter. Den är bättre på att beskriva hur människor förändras.

På 1980-talet publicerade Gartner ett antal artiklar med den här inriktningen i vetenskapliga tidskrifter. En av dem hade titeln Did River City Really Need a Boy's Band? Till grund för artikeln låg en musikal. Den handlar om en pojke som kommer till en liten stad och vill starta ett pojkband. Ortsborna vill inte ha bandet, men han genomför sin idé ändå. Resultatet blir ett riktigt dåligt band och ortsborna blir sura.

- Men skapandet av bandet var ändå viktigt, det förändrade hur folk i staden tänkte och agerade. Det fick dem att reagera. Här finns en analogi till entreprenörskapet. Entreprenörer gör något som är nytt och annorlunda. De möter ofta motstånd, men genomför ändå sina idéer. Det blir inte alltid bra, men det kanske händer något ändå. Och i bästa fall kan det ändra människors synsätt.

- I framtiden vill jag titta mer på hur konst och humanistisk kunskap kan förändra entreprenörskapsforskningen, och på hur entreprenörskapet kan förändra konsten, säger Bill Gartner.

Fakta

Namn: William (Bill) B Gartner

Bakgrund: Disputerade 1982 vid University of Washington. 1996 blev han professor vid San Fransisco State University och mellan 1996 och 2004 var han vid University of Southern California. Sedan 2004 är han Arthur M Spiro Professor of Entrepreneurial Leadership vid Clemson University. Gartner är sedan 1997 en av medlemmarna i ESBRIs vetenskapliga råd.

Aktuell: Årets mottagare av det internationella forskarpriset FSF-NUTEK Award.

För mer info: gartner@clemson.edu


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu