Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2005-06-08
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2005:

Nytänkande lönar sig för småföretagare

Företagare som vågar tänka i nya banor och ta risker lyckas bättre än traditionella småföretagare. Det är ett av resultaten i avhandlingen Strategiska resurser och långvarig lönsamhet - En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag.

Ledare i lönsamma företag har en dynamisk syn på de egna resurserna och på sin omgivning. Till skillnad mot andra företagsledare, som ofta känner sig styrda av konjunktur och kunder, är de proaktiva när det gäller att skapa och nyttja sina resurser. Det visar Jim Andersén i sin doktorsavhandling.

- Det utmärkande för lönsamma företag är bland annat företagsledarnas motiv och mål. De har ett mer entreprenöriellt agerande än andra företagare. Till exempel fokuserar de på förnyelse och innovation medan andra i samma bransch fokuserar på stabilitet och trygghet, säger ekonomie doktor Jim Andersén vid Mälardalens högskola.

Avhandlingen tar avstamp i den resursbaserade teorin inom strategiforskningen. Syftet är att utveckla en modell för varaktiga konkurrensfördelar i små och medelstora tillverkningsföretag. Fokus ligger på strategiska resurser, alltså resurser som leder till långvarig lönsamhet i förhållande till företagets konkurrenter.

Huvudresultatet av undersökningen är en modell som beskriver nyckelfaktorer som påverkar skapandet, nyttjandet och skyddandet av strategiska resurser.

- Jag har försökt få in alla de här bitarna i modellen. Målet har varit att utveckla en resursbaserad teori. Modellen ger också en mer strukturerad bild av den entreprenöriella processen. Det är alltså ett ganska teoretiskt syfte och inte en studie man direkt kan generalisera utifrån.

Klara mål
I studien ingår 14 små och medelstora tillverkningsföretag, framför allt från Eskilstunaregionen. Andersén har följt och analyserat företagens årsredovisningar sedan 1975 och framåt. I studien ingår även intervjuer med företagsledarna.

- Två av företagen hade en högre lönsamhet än genomsnittet. De hade alltså varaktiga konkurrensfördelar jämfört med de andra företagen.

De framgångsrika företagsledarna visade sig ha klart uttalade mål med sitt företagande redan på ett tidigt stadium. Dessa mål hade mycket av förändring i sig. Ett av företagen hade investerat i ny teknik i ett tidigt skede, det andra hade satsat hårt på internationalisering.

- Det är olika kognitiva faktorer hos företagsledarna som avgör om strategiska resurser skapas och nyttjas. Det är ganska vanligt att företag har resurser men inte använder dem på ett optimalt sätt.

Skydd mot imitation
Andersén har också tittat på hur de lönsamma företagen skyddar sig mot att bli imiterade. Han har gjort en uppdelning mellan osäkerhetsskydd och historiska skydd. Osäkerhetsskydd är till exempel okunskap bland konkurrenter om hur resurserna och därmed lönsamheten skapas. De klarar helt enkelt inte av att imitera det lönsamma företaget.

Historiska skydd kan handla om tidig rekrytering av viss kompetens eller tidiga investeringar i ny teknik som leder till ett kunskapsförsprång över konkurrenterna.

- Här handlar det både om ett risktagande, att man vågar investera i ett tidigt skede, och om att man lyckas nyttja resursen på ett bra sätt, konstaterar Jim Andersén.

För mer info: jim.andersen@mdh.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu