Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2005-06-08
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2005:

Risken ligger i betraktarens öga

Entreprenörers risktagande ter sig paradoxalt. Den allmänna uppfattningen är att entreprenörer är mer riskbenägna än andra, men empirin stödjer inte detta. Förklaringen ligger i hur entreprenörerna själva uppfattar risken.

Fredrik Lundell är verksam vid Högskolan i Skövde, men licentiatuppsatsen Accounting and risk - In the eyes of a financially successful entrepreneur har han lagt fram på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I den undersöker han kopplingen mellan entreprenörskap, redovisning och risk.

Lundell konstaterar att riskperception är något mycket individuellt. Det betyder att något som uppfattas som ett högriskprojekt av en utomstående inte alls behöver upplevas som riskfyllt av den entreprenör som driver projektet. Hur individer uppfattar risker beror på den information som finns tillgänglig. Uppsatsen visar att redovisningsinformationen kan vara en viktig faktor.

Fredrik Lundell har genomfört en fallstudie i ett framgångsrikt, entreprenöriellt företag. Han finner att den undersökta entreprenören har utvecklat ett slags filosofi eller regelverk för sina affärsbeslut. Denna affärsfilosofi talar bland annat om vilka projekt han ska investera i, hur involverad han ska vara och vilka han ska samarbeta med. Den avgör också finansieringssättet, beslutsfattandet, entreprenörens roll och tidpunkten för investeringen.

Enligt Lundell har redovisningsinformationen en viktig funktion i det aktuella fallet. Entreprenören lägger ner mycket tid på exempelvis kassaflödesanalyser och budgetering eftersom det hjälper honom att ta ställning till risken i nya projekt. Hans beräkningar är dock av ett mer informellt slag än vad som föreslås i läroböckerna.

För mer info: fredrik.lundell@his.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu