Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2002-12-17

Alla var vinnare

I samband med Estradföreläsningen 9 december avslöjades vinnarna i uppsatstävlingen 2001-2002. Det visade sig att två uppsatser hamnade överst på prispallen. Den ena handlar om kvinnors företagande i Gnosjö, den andra om svensk telekommunikation i Kina.

Alla var vinnare
Läsåret 2001-2002 arrangerades uppsatstävlingen ”Entreprenörskap och småföretagande i Sverige” för tolfte gången. Bakom tävlingen står NUTEK tillsammans med ESBRI, Ernst & Young och Företagarnas Riksorganisation. Juryn består av representanter från arrangörsorganisationerna och ledande forskare inom entreprenörskapsområdet.

Vanligtvis delas resestipendier ut till en första-, en andra- och en tredjepristagare men i år tilldelades de två vinnaruppsatserna istället 20 000 kronor var. De vinnande uppsatserna utsågs i hård konkurrens med ett fyrtiotal andra VG-uppsatser som skickats in till tävlingen.

Ylva Saarinen, kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, har skrivit den ena prisbelönta uppsatsen. Hon har intervjuat 16 kvinnliga företagare i Gnosjö och fem företrädare för näringslivet i samma region. Hennes resultat visar framför allt på en osynlighet. Gnosjös kvinnliga företagare ser inte sig själva som företagare trots att de kanske både äger och leder en fungerande verksamhet. När Saarinen bad respondenterna beskriva hur en bra företagare ser ut framgick det av kvinnornas svar att ”företagaren” oftast ses som en man eller en könsneutral person - sällan en kvinna.

Uppsatsen ”Kvinnors företagande i Gnosjö” visar även att de intervjuade företagarna anpassar sig efter omgivningens förväntningar på olika sätt. Dels måste de finna vägar att kombinera företagandet med familjelivet som de fortfarande har huvudansvaret för, dels måste de anpassa sig till den manliga företagarvärlden genom att bli ”tuffare” och hela tiden bevisa att de är kompetenta. Ylva Saarinen konstaterar att det finns mycket kvar att göra i framgångsregionen Gnosjö när det gäller jämställdhet och företagande. Sedan hon skrev sin uppsats har hon hunnit bli antagen som forskarstuderande vid samma institution. Som doktorand tänker hon fortsätta på den inslagna vägen och utvidga sina studier av kvinnors företagande.

Nedim Efendic, Martin Norén och Karl Pettersson heter författarna till den andra vinnaruppsatsen som de skrivit vid Handelshögskolan i Stockholm. ”The Internationalisation of Swedish Telecommunications Companies - A Case Study on China” handlar om hur svenska högteknologiska företag inom telekommunikationsbranschen opererar på den kinesiska marknaden. Efendic, Norén och Pettersson menar att existerande modeller som förklarar hur företag internationaliseras bara skrapar på ytan. De saknar de entreprenöriella faktorerna och utvecklar därför en egen modell där hela ”isberget” finns med: 3N Iceberg model.

De tre N som ingår i modellen står för Nya marknader, Nya produkter och Nya företag. Efendic, Norén och Pettersson har testat den nya modellens giltighet på åtta svenska telekomföretag som tagit sig in på den kinesiska markanden. De finner att modellen är tillämpbar på de undersökta fallföretagen även om olika N är olika viktiga beroende på hur företaget ser ut. Uppsatsförfattarna konstaterar även att entreprenörens roll är mycket viktig när ett litet företag internationaliseras. Denna aspekt har befintliga modeller inte uppmärksammat tillräckligt, anser de.

Juryn utdelade ett hedersomnämnande. Det gick till Patrik Svensson och Fredrik Westin vid Linköpings universitet som skrivit uppsatsen ”Från forskare till företagare - kommersialisering av forskning vid Linköpings universitet”.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu