Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2001-12-05

Innovationshantering ämne för vinnande uppsats

Under NUTEKs tillväxtseminarium 4 december korades vinnarna i uppsatstävlingen läsåret 2000/2001. Två bidrag från Handelshögskolan i Stockholm hamnade på prispallen, men det var en uppsats skriven vid Högskolan i Halmstad som knep förstapriset.

VinnareViktoria Ledel, Richard Grönevall och Andreas Sandahl vid sektionen för ekonomi och teknik, Högskolan i Halmstad, har skrivit den vinnande magisteruppsatsen ”Internal Corporate Venturing” med undertiteln ”Historien om den fula ankungen”.

- Uppsatsen handlar om att stora företag har svårt att hantera idéer och teknologi som inte ligger inom deras kärnverksamhet, och hur de försöker hantera sådana initiativ, säger Richard Grönevall.

Hanteringen av innovationer innebär i detta fall att de flyttas över i så kallade ICV-program. De nya affärsprojekten skiljs därmed från den befintliga verksamheten. I princip hanteras de som nya företag som startas inom den gamla organisationen.

- Vi har intervjuat personer på Ericsson Business Innovation i Stockholm och Göteborg, och följt företagets utveckling under fyra månader, berättar Viktoria Ledel.

Uppsatsförfattarna konstaterar att ICV-programmen upplevs som problem eftersom de skapar intern konkurrens om resurserna, men menar att denna konkurrens kan vändas till något positivt. Och vem som är den fula ankungen i sammanhanget vill de låta vara osagt.

- Man kan se ankungen som den udda idén eller som ICV-verksamheten. Det är inte uttalat i uppsatsen, säger Andreas Sandahl.

Innovationshantering ämne för vinnande uppsats
Andrapristagarna heter Anna Levander och Isabella Raccuia, Handelshögskolan i Stockholm. Deras uppsats har titeln ”Entrepreneurial Profiling - stimuli, reaction, action. A cognitive approach to entrepreneurship”. De har tagit ett kliv från sin företagsekonomiska utbildning och studerat 32 framgångsrika entreprenörer ur psykologisk synvinkel.

- Vi fann att entreprenörerna är väldigt duktiga på att fokusera sin uppmärksamhet. Samtidigt saknar de vissa kognitiva förmågor, exempelvis flexibilitet och förmåga att planera, säger Isabella Raccuia. Majoriteten av de undersökta entreprenörerna visade sig ha koncentrationsstörningen ADHD, som periodvis innebär enorm kreativitet, prestations- och koncentrationsförmåga. Deras främsta drivkraft är omvärldsstimuli.

- Enligt många teorier reagerar entreprenörer på interna stimuli. Vi menar däremot att ADHD-dragen gör att de måste reagera på externa stimuli för att må bra. Det kan resultera i framgångsrika företag, men det är välmåendet som uppnås när entreprenörerna reagerar på omvärldsstimuli som är viktigast för dem, fortsätter Raccuia.

Innovationshantering ämne för vinnande uppsats
Tävlingens tredjepris gick till uppsatsen ”Managing Play”, skriven av Sinéad Murray och Anders Östlund, Handelshögskolan i Stockholm.

- Vi har studerat hur komplexa organisationer kan öka sitt lärande, säger Anders Östlund.

- Det handlar om att få dem att göra saker på andra sätt än ”det gamla vanliga”, säger Sinéad Murray.

Östlund och Murray menar att lekfullhet och experimentering med enkla prototyper och modeller skapar nytänkande och kreativitet. I ”lekgrupperna” bör anställda med olika kompetens, från olika expertområden, ingå för att maximera lärande och tillväxt.

Frågan är hur man bygger in lek i organisationen, utan att därmed gå miste om lekens dynamik. Författarna utvecklar en modell som åskådliggör deras slutsatser kring lekande och lärande. Modellens centrum utgörs av den traditionella lärandecykeln. Kring den kretsar en ansenlig mängd lek. I modellens yttersta cirkel finns experimentering, samarbete och idégenerering.

Innovationshantering ämne för vinnande uppsats
Ett stort tack till alla som skickade in sina uppsatser till tävlingen, och varma gratulationer till vinnarna!Vill du veta mer om de vinnande uppsatserna? Nedan hittar du sammanfattningar, juryns motiveringar och hela uppsatserna i pdf-form.

Första pris:
Internal Corporate Venturing - historien om den fula ankungen
av Richard Grönevall, Viktoria Ledel & Andreas Sandahl, Högskolan i Halmstad
Juryns motivering
pdf Sammanfattning av uppsatsen
pdf Hela uppsatsen

Andra pris:
Entrepreneurial Profiling - stimuli, reaction, action
av Anna Levander & Isabella Raccuia, Handelsh ögskolan i Stockholm
Juryns motivering
pdf Sammanfattning av uppsatsen
pdf Hela uppsatsen

Tredje pris:
Managing Play - a master thesis in entrepreneurship
av Anders Östlund & Sinéad Murray, Handelsh ögskolan i Stockholm
Juryns motivering
pdf Sammanfattning av uppsatsen
pdf Hela uppsatsen

Tre uppsatser fick juryns hedersomnämnande:

Strukturella och demografiska faktorers inverkan på nyföretagande - en studie av NyföretagarCentrum i Jönköping
av Jessika Karlsson, Karin Sjöberg & Bengt Hansson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Inköpssamarbete i nätverk - en framtida möjlighet?
av Mats Andersson & Johan Walther, Högskolan i Halmstad

Ekonomistyrning i småföretag - en tvärsnittsstudie
av Mattias Axelsson & Mikael Frödin, Linköpings universitet


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu