Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2005-10-19
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2005:

Alltför stark fokusering skadar familjeföretag

Det aktiva ägandet nämns ofta som en av familjeföretagandets stora fördelar. Just det kan dock vändas till en nackdel. Framgångsrika familjeföretag med alltför strikt verksamhetsområde kan förlora den relativa fördel det innebär att vara ett familjeföretag. Det gäller att inte bli alltför fokuserad på det egna verksamhetsområdet.

Ekonomie doktor Mattias Nordqvist har lagt fram sin doktorsavhandling Understanding the Role of Ownership in Strategizing - A study of family firms vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har under en längre tid studerat familjeföretagen Väderstad-Verken, Öhman Fondkommission och Malmberg Water.

Nordqvist har undersökt vilken roll ägandet spelar för företagens utveckling. Fokus lades på det vardagliga arbetet - hur och var personer träffas för att diskutera strategiska frågor, och vilka som involveras i det arbetet.

Strategisk uthållighet och närhet
Han har i sin avhandling arbetat fram en modell runt familjeföretagen. I modellen ingår vad han kallar strategisk uthållighet och strategisk närhet. Begreppen använder han för att förklara familjeföretagandets fördelar och nackdelar.

Strategisk uthållighet handlar om det långsiktiga tänkande som finns inom familjeföretag. Det handlar också om det tålamod som kännetecknar familjeföretag när det gäller investeringar och strategiska val. Många förändringar och investeringar i företag tar lång tid att genomföra, men inom familjeföretag tillåts detta sällan bli ett problem. Familjeföretag kan kosta på sig att vänta länge på resultaten.

Den strategiska närheten handlar om relationen mellan ägandet och den dagliga ledningen i företagen. Karaktäristiskt för familjeföretag är det koncentrerade ägandet. Närheten blir därmed påtaglig i samband med stora strategiska frågor och i samband med beslutsfattandet. Även den kunskap och förståelse som finns i företaget kring viktiga aspekter om branschen ryms i begreppet strategisk närhet.

- Den strategiska uthålligheten och närheten är familjeföretagandets fördel. Men detta omvandlas till ett hot i de fall där företagen blir för enkelspåriga i sitt utvecklingsarbete, säger Mattias Nordqvist.

Fördel blir nackdel
Den relativa fördelen med att vara ett familjeföretag kommer fram om det är fråga om ett fokuserat företag i en fokuserad bransch. Men det kan också uppstå problem.

- Familjeföretag har ofta begränsad förmåga att utveckla djup kunskap om ett flertal verksamhetsområden. De har större möjlighet att bli riktigt konkurrenskraftiga inom ett visst område. Dock riskerar familjeföretag som är framgångsrika inom ett verksamhetsområde att bli för trångsynta. De ser bara till möjligheterna i den egna branschen och missar de förnyelsekrav som omvärlden ställer.

- Det gäller att hitta balansen. Jag hävdar att här finns en paradox, ett dilemma. Man bör vara medveten om att det som är styrkan hos familjeföretag även kan förvandlas till ett hot.

Nordqvist menar vidare att familjeföretagens envishet och långsiktighet också kan ge upphov till alienation hos externa aktörer. Det sker i de fall där ägarfamiljen och dess tankesätt dominerar starkt inom företaget. Det kan leda till att familjen stöter bort externa medarbetare som har viktiga perspektiv utifrån.

För mer info: mattias.nordqvist@ihh.hj.se


Text: Pablo Lizama Farias


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu