Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2005-10-19
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2005:

Affärsplanen kan vara en tidstjuv

Alla företag måste ju ha en affärsplan. Eller? I avhandlingen Business Plans in New Ventures - An Institutional Perspective ifrågasätts affärsplanens nytta. Kanske finns det vettigare saker för nyföretagare att lägga sin tid på.

De flesta nyföretagare tar för givet att de måste skriva en affärsplan. Det har de fått lära sig i skolan, av rådgivare och av andra intressenter. Men det finns inga entydiga bevis för att en affärsplan ökar ett företags framgång. Det är upprinnelsen till Tomas Karlssons doktorsavhandling.

- En anledning till att det är svårt att hitta ett samband mellan affärsplan och framgång är att få företag faktiskt använder affärsplanen. De som använder den gör det utåt, som ett kommunikationsverktyg mot externa intressenter och kravställare, men inte internt i den operativa verksamheten, säger ekonomie doktor Tomas Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Han har undersökt hur sex inkubatorsföretag använder sig av affärsplanen i sin verksamhet. Avhandlingen har ett institutionellt perspektiv med fokus på hur externa aktörer påverkar nya företag att upprätta affärsplaner. Han har även genomfört intervjuer med några av dessa externa aktörer.

Inbillat krav
Ett intressant resultat är att många entreprenörer skriver en affärsplan redan innan de vet om det kommer att krävas eller inte.

- Kravet att upprätta en affärsplan är tydligast från skolvärlden och från inkubatormanagers. Banktjänstemän säger att det är intressant och bra med en affärsplan men att den inte är avgörande för kreditbedömningen. Den riskkapitalist jag intervjuade ställde inte krav på en utförlig affärsplan.

Det finns även mycket litteratur som förespråkar upprättandet av en affärsplan, och en utbredd konsultverksamhet försörjer sig på att hjälpa nya företag med affärsplanen. Men enligt Tomas Karlsson kan de göra företagen en björntjänst.

- Det tas ofta för självklart att en affärsplan ska upprättas. Men i företagen blir det ett slags konflikt mellan nyttan med affärsplanen och den tid man lägger ned på att upprätta den - tid som skulle kunna läggas på att göra affärer istället.

Leder till storhetsillusion
En annan nackdel med affärsplanen är att det handlar om en långsiktig plan där man utgår från antagandet om en förutsägbar framtid. Speciellt i nya företag är det svårt att veta något om framtiden. Därför blir det också svårt för dem att skriva en bra affärsplan.

- Ofta skrivs ju affärsplanen i en något överdrivet positiv anda - företaget blir större på papperet än i verkligheten. Genom att skriva en affärsplan kan företagen luras att tro att framtiden verkligen är förutsägbar, vilket kan leda till en negativ storhetsillusion.

Men Karlsson menar att man ändå inte ska förringa affärsplanens positiva effekter. Den kan skapa förtroende och legitimitet hos vissa externa aktörer.

- Man kan ställa effektivitet och legitimitet mot varandra. Är det värt den tid det tar att upprätta en affärsplan jämfört med den vinst det eventuellt ger i legitimitet och förtroende? Presterade resultat kan också ge företag legitimitet och status. Många gånger är det bättre att lägga tid på det som faktiskt skapar intäkter, som försäljning till exempel.

För mer info: tomas.karlsson@ihh.hj.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar