Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-01-24

Delmar och Rickne fick det första ”Ungdomspriset”

Delmar och Rickne fick det första
Vid sidan av det stora priset för internationell forskning har Forum för småföretagsforskning (FSF) och NUTEK även instiftat ett pris för yngre forskare. År 2003 delades det ut för första gången, och pristagarna heter Frédéric Delmar och Annika Rickne.

Syftet med priset är att uppmuntra forskning och stimulera ny kunskap inom området entreprenörskap och småföretag. Det tilldelas en man och en kvinna under 35 år som utmärkt sig genom sin forskning de senaste två åren . Prissumman är på 25 000 kronor vardera.

Både Annika Rickne och Frédéric Delmar fanns på plats under FSFs Småföretagsdagar i Örebro 22-23 januari och fick där ta emot ”Ungdomspriset”, som priskommitténs ordförande professor Gunnar Eliasson kallade det. Till vardags återfinns Annika Rickne på institutionen för industriell dynamik, Chamlers tekniska högskola. Frédéric Delmar forskar på Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare arbetade han under flera år på ESBRI där bidrog till att bygga upp institutet.

Såväl Delmar som Rickne har i sin forskning intresserat sig för nyföretagande, om än ur olika synvinklar och med olika problemställningar. Frédéric Delmars avhandling ”Entrepreneurial Behavior and Business Performance” kom 1996 och handlar om entreprenörskapets psykologi. Sedan dess har han även forskat om tillväxt och ”företagande i vardande” inom exempelvis GEM- och ERC-projekten.

Annika Rickne la fram sin avhandling ”New Technology-based Firms and Industrial Dynamics” år 2000. I den jämför hon företag i biomedicinbranschen i Sverige, Ohio och Massachusetts. Hon intresserar sig bland annat för frågor kring företags tillblivelse och hur kluster växer fram. Tanken är att både Frédéric Delmar och Annika Rickne ska delta i FSFs och NUTEKs turnerande Entreprenörskapsvecka i maj 2003.

I ESBRIs tidning Entré nr 4-02 var temat ”Nyföretagande”. I huvudartikeln var Rickne och Delmar två av de forskare som intervjuats. Hela artikeln kan du läsa här.

För mer information om priset och pristagarna, besök FSFs webbplats.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu