Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2005-12-27
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 4, 2005:

Saras Sarasvathy, docent med egen teori

”Entreprenörskap är en metod för att lösa problem”

En akademisk karriär är inte alltid spikrak. Saras Sarasvathy hade först svårt att komma in på forskarutbildningen. Hon fick genomlida ett antal avslag innan hon blev antagen. Sedan dess har hon forskat tillsammans med en nobelpristagare och lanserat en uppmärksammad teori.

Saras Sarasvathy har själv varit entreprenör - hon står som medgrundare till fem företag. Därför stod det ganska klart att det var entreprenörskap hon skulle forska om när hon väl tog steget in i det akademiska livet.

- Men på den tiden var det få bra lärosäten som hade doktorandprogram inom entreprenörskap. Och så är det faktiskt fortfarande, säger Saras Sarasvathy som i dag är docent och anställd vid Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia.

Efter grundutbildningen på University of Bombay i Indien kom hon till USA. Hon gjorde både sin master och sin doktorandutbildning vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh.

Fick avslag
Även när hon hade bestämt sig för att satsa på en forskarkarriär var det nära att det inte blev något. Hon ansökte om forskningspengar hos ett antal professorer, men fick avslag.

- Jag fick erbjudande om delfinansiering av en professor på villkor att jag samtidigt arbetade med ett MBA-program. Men det handlade om nationalekonomi, och det stod ganska snart klart att jag inte ville hålla på med den typen av forskning. Men det stod också klart att det var forska jag ville göra.

Efter en tids forskarkurser inom bland annat matematik och nationalekonomi fick hon upp ögonen för en kurs i kognitiva processer. Den hölls av 1978 års nobelpristagare i ekonomi, Herbert Simon.

Inom ramarna för kursen inledde hon det arbete som senare skulle mynna ut i en doktorsavhandling. Projektet gick ut på att jämföra hur entreprenörer och bankirer löser problem och fattar beslut. Senare blev det till en artikel i en akademisk tidskrift.

- Det var ett fantastiskt tillfälle att lära sig hur forskning går till. Herbert Simon frågade varför jag inte var doktorand. Han var verksam vid institutionen för psykologi och kände alltså inte till mina tidigare ansökningar och avslag. Jag sökte till honom, blev antagen och han blev sedan min handledare. Jag tillhör en av de få som faktiskt gillade det jag gjorde i min avhandling, jag har byggt vidare på samma forskning sedan dess, säger Saras Sarasvathy.

I avhandlingen, som var den sista Herbert Simon handledde, studerade hon hur expertentreprenörer löser problem och fattar beslut. Sarasvathy försökte ta reda på vad entreprenörer egentligen är bra på och varför de agerar på ett visst sätt. Entreprenörer har ett gemensamt sätt att tänka, menar hon.

Genom sin avhandling och fortsatta forskning har hon utvecklat en teori som hon har kallat för ”effectuation”. Teorin har fått stor uppmärksamhet inom den internationella entreprenörskapsforskningen och kan enklast beskrivas som en logik för entreprenöriellt problemlösande och beslutsfattande.

Kontrollera framtiden
Tanken är att entreprenörer utgår från vilka medel som står till buds och låter målen utvecklas allt eftersom. Ett vanligt sätt att tänka är annars att sätta upp mål som man sedan försöker uppnå genom olika medel.

- Jag ser entreprenörskap som en metod för att lösa problem, och den entreprenöriella metoden fungerar genom effectuation. En grundtanke i det här är att framtiden inte är förutsägbar. Entreprenörer tänker i stället att om de kan kontrollera framtiden så behöver de inte förutsäga den. De frågar sig vad de kan kontrollera med de resurser de har. Alla entreprenörer börjar med: vem är jag, vad kan jag och vilka känner jag, konstaterar Sarasvathy.

Förändringar i klassrummet
Hon menar att effectuation även är en metod för att lära ut problemlösning. Själv undervisar Sarasvathy i entreprenörskap och etik på MBA-programmet vid Darden och använder då bland annat den här tekniken.

- Det är otroligt vad som kan hända när man slänger in studenterna i det här tänkandet. Den stora belöningen är att se hur de förändras i klassrummet. Man kan lära ut detta, men alla kommer inte att bli bra på det. Det viktigaste jag lär ut är att om företaget blir misslyckat innebär det inte att du är misslyckad som entreprenör.

Hon tror att entreprenörskapsfältet kommer att växa betydligt framöver och att det kommer att handla alltmer om skapandet av nya marknader och inte bara om att skapa nya företag.

- Jag skulle gärna se att vi applicerar entreprenörskap mer på de sociala sektorerna i samhället. Jag tror verkligen att entreprenörskap är en metod för att lösa problem - alla typer av problem, säger Saras Sarasvathy.

Fakta
Namn: Saras Sarasvathy
Bakgrund: Doktorerade i informationssystem vid Carnegie Mellon University 1998. Samma år fick hon anställning vid University of Washington, och 2002 flyttade hon till R.H Smith School of Business vid University of Maryland. Sedan 2004 är hon docent vid Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia.
Aktuell: Med boken Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise, som kommer ut i början av 2006, och med nytt Esbri-besök i januari 2006 då hon bland annat kommer att hålla en Estradföreläsning.
För mer info: sarasvathys@darden.virginia.edu


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu