Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-03-30
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2006:

Generösa företag får ut mer av nätverkssamarbete

De företag som har råd och tid att samverka med andra företag och bidrar med idéer till sina partners, lyckas bäst i småföretagsnätverk. Har företagen dessutom en vd med hög självtillit och osäkerhetstolerans blir de också mer entreprenöriella.

Joakim Wincent har lagt fram sin doktorsavhandling On Building Competitiveness in Strategic SME Networks - Empirical analysis of 54 firms in two networks vid Luleå tekniska universitet. I den gör han en empirisk analys av 54 företag i två småföretagsnätverk. Wincent har undersökt vad som gör att företag lyckas öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom att samarbeta i nätverk.

- Syftet med de här nätverken är att företagen ska kunna förbättra sin verksamhet, lyfta blicken, gå in på nya marknader och utveckla nya produkter, berättar Joakim Wincent.

- Företag som är stora nog att ha tid och råd att engagera sig i nätverksarbetet, och som har en vd med hög självtillit och osäkerhetstolerans, har goda förutsättningar att lyckas. Då är man ett företag som andra blir attraherade av att driva projekt tillsammans med.

Stärker varumärket
För att lyckas är det också viktigt att ge något till nätverket genom att satsa resurser och bidra med sin kompetens och tid.

- Samtidigt som företagen stärker sin egen position, kan de bidra till andra i nätverket. De kan komma med idéer till andra företag och stärka varumärket - till exempel genom att medverka på mässor i nätverkets namn.

- Den givande mekanismen i företagen visar sig också ge något tillbaka. De företag som ger är de som agerar mer entreprenöriellt i slutändan. Det är svårt att bedriva djärva projekt, sådana projekt som kanske inte blir som man har tänkt från början, om inte företagen satsar tid, pengar, resurser och öppenhjärtigt delar med sig av information, säger Wincent.

Men de som ger förväntar sig även att få någonting tillbaka. Det är viktigt för att företaget ska kunna öka sin konkurrenskraft. Företagen behöver försäkra sig om att de får ut något av samarbetet.

Viktigt med förtroende
För att företagen ska öka tillväxten och bli mer lönsamma krävs också att de underhåller och utvecklar sina övriga nätverk. Det är lätt att tro att företag som har starkt förtroende för sina partners i småföretagsnätverket inte skulle använda sig av externa nätverk i lika hög grad.

- Men det visade sig vara tvärtom. De här företagen nätverkar mer överhuvudtaget: med kunder, leverantörer och konkurrenter. Vissa är mer öppna för samarbete än vad andra är.

Förtroende är också en viktig framgångsfaktor. Både att ha förtroende för sina partners och att aktivt välja att samverka med företag man har förtroende för.

- De företag som har mer förtroende för sina partners lyckas också agera mer entreprenöriellt - de vågar ta ut svängarna mer.

- Företag tjänar på att göra saker tillsammans. Jag tror definitivt att det är viktigt för framtiden. Då är det även viktigt att försöka förklara vilka former av samverkan som fungerar bättre än andra. Och hur de gör som får det här att bli till ljuv musik.

För mer info: joakim.wincent@ltu.se


Text: Maria  Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu