Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-02-21

Boktipslista: Entreprenören genom tiderna

Entré nr 1 2003 har temat ”Entreprenören genom tiderna” och handlar bland annat om att entreprenörer alltid funnits, men de har varit olika viktiga under olika tider. Samtidigt har även attityderna gentemot småföretagande och entreprenörskap skiftat över tiden. Nedan följer några litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAttman, Artur, Kuuse, J & Olsson, Ulf: LM Ericsson 100 Years. Örebro: LM Ericsson, 1977

stjärnaBaumol, William: Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy nr 98, 1990

stjärnaBeckman, Svante: Utvecklingens Hjältar – Om den innovativa individen i samhällstänkandet. Helsingborg, 1990

stjärnaBlaug, Mark: Entrepreneurship Before and After Schumpeter. Economic History and the History of Economics. New York: New York University Press, 1986

stjärnaDavidsson, Per: Kultur och Entreprenörskap. NUTEK, 1993

stjärnaDe Geer, Hans: Skapare, Skojare och Skurkar – Företagaren i Litteratur, Film och Konst. AB Timbro, 1994

stjärnaEliasson, Gunnar & Eliasson Ulla: Företagandets konst – om konstproduktionen i renässansens Florens. Stockholm: City University Press, 1997

stjärnaGlete, Jan: Asea under hundra år: 1883-1983: en studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling. (Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm, EHF). Västerås: Asea, 1983

stjärnaGratzer, Karl: Snabbmat i automat. Stockholm: SNS, 1998

stjärnaHjorth, Daniel, Johannisson, Bengt & Steyaert, Chris: Entrepreneurship as discourse and life style. I Czarniawska, Barbara & Sevon, Guje (red): Northern Lights. Stockholm: Liber, 2003

stjärnaKoehn, Nancy: Entrepreneurial History, A Conceptual Overview. Harvard Business School Note 9-801-368, 2001

stjärnaLandström, Hans: Entreprenörskapets rötter. Lund: Studentlitteratur, 1999

stjärnaLingärde, Svante: Patent och svensk industriell tillväxt 1890-1940 (arbetsnamn). Kommande doktorsavhandling vid Lunds universitet

stjärnaLivesay, Harold: Entrepreneurial Dominance in Business Large and Small, Past and Present. Business History Review nr 63, 1989

stjärnaMagnusson, Lars: Sveriges Ekonomiska Historia. Prisma Bokförlag, 2002

stjärna Nordlund, Sven: Upptäckten av Sverige. Utländska direktinvesteringar i Sverige 1895-1945. Umeå: Studies in Economic History 12, 1989

stjärnaSandberg, Lars: The Entrepreneur: Innovator or Manager, Individualistic Hero or Factor of Production? I Henrekson, Magnus, Larsson, Mats & Sjögren Hans (red): Entrepreneurship in Business and Research – Essays in Honour of Håkan Lindgren, 2001

stjärnaSchmookler Jacob: Invention and Economic Growth. Harvard UP, 1966

stjärnaSchumacher, Ernst Friedrich: Small is Beautiful - Study of Economics as if People Mattered. London: Vintage, 1973

stjärnaSchumpeter, Joseph: The Theory of Economic Development. New York: Oxford UP, 1934/1978

stjärnaSchön, Lennart: En modern svensk ekonomisk historia. Stockholm: SNS, 2000

stjärnaSteyaert, Chris: Imaginative Geographies: On Creative Spaces of Organizing. Inaugural Speech, 2002. Finns att läsa här.

stjärnaSwedberg, Richard: The Social Science View of Entrepreneurship: Introduction and Practical Applications. I Swedberg, Richard (red): Entrepreneurship. The Social Science View. Oxford: Oxford University Press, 2000

stjärnaWestberg, Kalle: Var optimist! AGAs innovativa verksamhet 1904-1959. Almqvist & Wiksell international, 2002


Läs artiklarna om entreprenören genom tiderna här:
Skiftande åsikter om entreprenörens historiska betydelse
Ömsom bespottad, ömsom hyllad
Samarbeten avgörande för AGA
Sverige är ett entreprenörernas land


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu