Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-06-09
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2006:

Den enes död...

Att företag uppstår och lägger ner är naturligt i en omskapande företagsmiljö. Företag som läggs ner ger plats för nya förmågor att testa lyckan. Och när hela branscher eller strukturer försvinner, skapas samtidigt utrymme för något nytt att ta över.

Nedläggning av företag är inte bara negativt. Företag som försvinner ersätts av nya som är bättre anpassade till den företagsstruktur de verkar i. Det visar Kristina Nyström i doktorsavhandlingen Entry and Exit in Swedish Industrial Sectors som hon har lagt fram vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Avhandlingen handlar om företags födelse och död i Sverige. Oftast anses nedläggningen av företag vara något dåligt, men egentligen är det bara en del av den naturliga omvandlingsprocessen i ekonomin. När företag lägger ner skapar de plats för andra företag att etablera sig. Och nya företag skapar i sin tur ännu fler nya företag.

- Det handlar om näringslivsomvandling. I dag är det ingen i Sverige som tycker att det är konstigt att vi inte sysslar med jordbruk i lika stor utsträckning som för hundra år sedan. Den här processen måste ses som att vissa företag inte längre är bärande och lägger ner till förmån för något mer innovativt - och kanske bättre. Andra företag kommer till i deras ställe, säger Kristina Nyström, filosofie doktor i nationalekonomi.

Regionala skillnader
För att förstå nyföretagandets struktur i Sverige är det enligt Kristina Nyström även viktigt att ta hänsyn till regionala skillnader. I olika regioner råder olika industristrukturer - ekonomiska faktorer som bestämmer vilka industrier som är starka i just den regionen. I Stockholm finns till exempel en stark servicesektor som har både ett högt nyföretagande och ett högt nedläggningstal. Motsatsen till detta kan vi exempelvis finna i en del Norrlandskommuner med hög andel tillverkningsindustri och lågt nyföretagande.

- Ett lågt nyföretagandet i en region kan bero på den industristruktur som råder, och kanske inte bara på en dålig ekonomisk miljö i regionen i allmänhet. Denna skillnad är viktig att känna till. Eftersom olika företagsstrukturer klarar sig olika bra i olika regioner måste också olika åtgärder tillämpas för att komma åt problemen.

Process- och produktinnovationer
I avhandlingen undersöker Nyström även sambandet mellan produkt- och processinnovationer i svenska företag.

- Att företag ägnar sig enbart åt processinnovationer är sällsynt. Oftast kombineras process- och produktinnovationer eftersom det ger en fördel i utvecklingsprocessen. De företag som enbart ägnar sig åt processinnovationer finns i branscher där produktutvecklingen är långsam. På andra sidan finns de snabba branscherna där process- och produktinnovationer hela tiden utvecklas parallellt.

- Detta gäller även internationellt, något som medför att svenska företag utsätts för stark konkurrens utifrån. I det ljuset är det inte märkligt att vissa företag läggs ned i Sverige och verksamheten flyttas någonstans där det är mer förmånligt att producera.

För mer info: kristina.nystrom@ihh.hj.se


Text: Pablo Lizama Farias


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu