Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2001-01-14
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2000:

Inspiration och tips på årlig workshop

Hur lägger man upp den perfekta entreprenörsutbildningen? Någon patentlösning presenterades inte under Esbris årliga nationella workshop, men deltagarna fick såväl inspiration som konkreta tips med sig hem.

För tredje året i rad arrangerade Esbri en två dagar lång nationell workshop för de som undervisar på entreprenörskaps- och småföretagsutbildningar vid universitet och högskolor. 35 lärare från 17 olika lärosäten träffades för att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera vitt skilda ämnen som entreprenöriell pedagogik och hur Internet och ny teknik kan utnyttjas i undervisningen. Deltagarnas bakgrund och förväntningar varierade också. En del är i färd med att starta upp en ny utbildning och behöver handfasta råd, andra har drivit en utbildning i flera år och är i behov av nya idéer.


Given plats på högskolor
Workshopens moderator, Daniel Hjorth, verksam vid Esbri och Växjö universitet, konstaterar att entreprenörskap tillåts ta större plats på våra universitet och högskolor i dag.

- Entreprenörskapsutbildningarna är inte längre ett undertema till företagsekonomin - de är på väg att segla upp bredvid de traditionella utbildningarna, säger han.

Svante Brunåker, Högskolan i Gävle, är en av de som varit med vid samtliga workshoptillfällen. Han tycker sig se samma utveckling, men frågar sig samtidigt om den är enbart av godo.

- Första året vi träffades fanns det mest lösa entreprenörskapskurser. Andra året hade programmen börjat komma och i år är programmen ganska ordentligt etablerade. En fråga man då kan ställa sig är väl om alla verkligen grundas i den forskning och kompetens som krävs? Jag tror att några är bra medan andra har en bit att gå.


Dyrare utbildning
Lärare på entreprenörsutbildningarna vid Mälardalens högskola, Stockholms och Växjö universitet och presenterade sina respektive utbildningar. De visade tydligt att entreprenörskapsutbildningar kan utvecklas efter en rad olika modeller. Liksom tidigare år kom även budgetfrågan upp. Eftersom entreprenörskap är ett experimentellt ämne krävs mer pengar än vad som traditionellt budgeteras för en samhällsvetenskaplig utbildning. Lösningen är ofta att ta in externa finansiärer.

Ett av syftena med workshopen är att den ska utgöra en arena för erfarenhetsutbyte. På deltagarnas begäran ägnades mer tid åt diskussioner i grupp jämfört med tidigare år. Och det verkar som om det är diskussionerna, vare sig de är schemalagda eller utspinner sig under kafferasten, som är den stora behållningen för deltagarna.

- Det är kul att komma hit, gå runt och prata och lära känna varandra. Det finns ju inte så många tillfällen att träffa kollegor, säger Sven Arrelöv, verksam vid Mälardalens högskola.


Viktig diskussion
Åsa Lindholm Dahlstrand, Chalmers tekniska högskola, som var med för första gången håller med.

- Grupparbetena gav mycket. Det var bra att vi fick en uppgift, men minst lika viktigt att vi även hann diskutera annat. Jag har kört mina kurser ett tag nu och tycker att det går bra, men det blir ju lite tunt att bara ha sig själv att diskutera med.

- För min del hade vi gärna kunnat diskutera egna erfarenheter av undervisningen mer, speciellt kurslitteratur. Det var ju en enorm kunskapsbank som var samlad, den hade kunnat utnyttjas bättre. Man hinner ju inte läsa alla böcker själv, fortsätter hon.

En utmaning till nästa år kommer från Svante Brunåker. Han efterlyser nytänkande även i workshopens upplägg.

- Vi pratar om ett kreativt och spännande ämne men ändå är övningarna traditionella: vi går iväg gruppvis, diskuterar ett par timmar och kommer sedan tillbaka och presenterar resultatet. Det behövs någonting som gör att man studsar! Många av oss är väldigt drivna och kan utan vidare slänga ur oss tre kursplaner, baserat på ren erfarenhet. Vi måste sättas i en situation där vi inte bara kan dra fram gammal lösning ur fickan utan tvingas tänka till.Foto: Ulf Lööke

Inramningen till årets workshop var ett novemberdisigt Hasseludden, med havet utanför och japanskt bad i bottenvåningen.I nr 4, 1999, av ESBRIs tidning hade vi en artikel om förra årets workshop. Läs den gärna nu om du missat den tidigare!

Artikel från FoES nr 4, 1999.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu