Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2002-03-21
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2001:

Lärarmöte med mingel och erfarenhetsutbyten

”Det vore bra om vi lär oss att vi hela tiden måste lära hur vi lär”. Tungvrickaren levererades av Daniel Hjorth, Esbri och Växjö universitet, under Esbris lärarworkshop. De 44 deltagarna från 18 lärosäten som samlats för att diskutera entreprenörskap, lärande och pedagogik höll förmodligen med.

I årets upplaga av den nationella utbildningsworkshopen - den fjärde i ordningen - fick de informella gruppdiskussionerna stort utrymme, under väl tilltagna pauser och inte minst i konferensanläggningens Yasuragi, det japanska badet.

- Lärande är en mystisk akt, det handlar om transformation och förvandling. Jämför med larvens mystiska transformation till puppa och sedan fjäril! Om ingen förändring sker har heller inget lärande skett, konstaterade moderatorn Daniel Hjorth inledningsvis.

Entreprenörskap och lärande var det övergripande temat för workshopens två dagar, ett tema som rymde en mängd andra angelägna diskussionsämnen. Ett rörde lärarrollen. Ska en lärare vara entreprenör eller entreprenöriell? Pedagog eller konversationspartner? Och vem har ansvaret för att lärande sker - läraren eller studenten?

Ett annat samtalsämne var hur entreprenörskap ska implementeras i skolan. Ragnar Ahlström-Söderling, Högskolan Dalarna, ifrågasatte entreprenörskap som eget ämne.

- Entreprenörskap borde ingå i alla ämnen, och vara frikopplat från företagande. Vi borde anstränga oss för att barnen ska behålla sin naturliga kreativitet i stället för att kväva den.

- Entreprenöriella egenskaper kan utvecklas eller avvecklas i skolan. Att skapa nya företag må vara en bieffekt, sa Ron Mahieu, Umeå universitet, som var inne på samma linje.

- Frågan är hur en kreativ atmosfär kan skapas på befintliga lärosäten. När man bygger upp en ny skola är det lättare att förändra, sa Eva Berggren, Högskolan i Halmstad.

Dag två inleddes med en dramatisering. I rollerna: Daniel Hjorth som den konservativa läraren och Chris Steyaert, Esbri, som den som ifrågasatte honom. I biroller återfanns bland andra Bill Clinton, ABBA, Michel Foucault och Martin Luther King.

”Var skulle en klass vara, om inte i sitt klassrum?” undrade Hjorth förvånat i en scen då Steyaert frågade varför han valt att köra samma entreprenörskapskurs, med samma litteratur, i samma rum för elfte året i rad. Rummets betydelse för lärande diskuterades efter dramatiseringen. Alla såg inte klassrummet som en begränsning.

- I klassrummet är jag ensam, mina kollegor ser inte på. Så länge jag inte river stället har jag fantastiska möjligheter, sa Svante Brunåker, Högskolan i Gävle.

- Men om studenterna bokstavligen sitter ner - hur kan man då skapa rörelse? undrade Chris Steyaert.

Liksom tidigare år konstaterades att entreprenörskapsutbildningar måste få kosta mer än andra. Men var hittar man pengarna? Pär Vilhelmson, Högskolan i Gävle, hade ett par förslag.

- Ofta ligger hemliga utvecklingspengar och skvalpar på högskolorna. Försök snoka upp dem! Ett annat alternativ är förstås EU-pengar.

Tre entreprenörskapsutbildningar fick lite större plats i programmet. ”Sveriges garanterat tvärdisciplinäraste utbildning” kallade professor Björn Bjerke kursen Entreprenörskap 40 poäng vid Stockholms universitet. Studentmixen av åldrar, erfarenheter och discipliner skapar fruktbara grupprocesser, menade han. Gustav Berglund, före detta student, bidrog med tips från andra sidan katedern: Se till att gnistor slås, inspirera till nya tankar och idéer och starta denna acceleration tidigt -vänta inte till c- eller d-nivå.

Kan man utbilda studenter till flygfärdiga entreprenörer? Försök pågår på den prisbelönta utbildningen Entreprenörskap 40 poäng vid Handelshögskolan i Göteborg, berättade Anders Nilsson. Studenterna får skriva loggbok om sina erfarenheter från dag ett. Under kursen får de ta del av en mängd synsätt och verktyg i syfte att utvecklas - både på det entreprenöriella och det personliga planet.

Den tredje utbildningen som presenterades mer ingående har utvecklats inom nätverket Uppsala/Bergslagen School of Entrepreneurship. Representanterna Svante Brunåker, Ragnar Ahlström-Söderling, Erik Lindhult (Mälardalens högskola) och Richard Ferguson (Sveriges lantbruksuniversitet) redovisade positiva och negativa erfarenheter. I korta sketcher ventilerade de såväl lärares som studenters åsikter. En erfarenhet är att fem lärosäten i samverkan förvisso är spännande, men att det är mindre spännande att tampas med fem institutionsstyrelser. En annan erfarenhet är att fysiska och mentala distanser blir påtagliga, även i vårt uppkopplade samhälle.


Vissa workshopdeltagare var så japaniserade att de behöll yukatan på in i det längsta.

För förstoring - tryck på fotot.

Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu