Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2006-06-09
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2006:

Israel M Kirzner, prisbelönt pensionär och professor:

”I slutändan är det konsumenterna som tjänar på entreprenörskap”

Israel Kirzner har forskat om entreprenörens betydelse för ekonomisk utveckling i mer än 30 år. I dag är han pensionär och professor emeritus vid New York University. Nyligen tilldelades han ”The FSF-Nutek Award”.

Israel Kirzner föddes i England, men växte upp i Sydafrika där han också inledde sina studier vid Kapstadens universitet. Innan han flyttade till USA var han utbytesstudent vid London University. Grundutbildningen fortsatte vid Brooklyn College för att sedan övergå till New York University, NYU, där han i princip har tillbringat hela sin fortsatta akademiska karriär.

På NYU studerade han under den erkände österrikiske nationalekonomen Ludwig von Mises, som fick honom intresserad av entreprenörskap.

- Som student blev jag exponerad för två olika mikroekonomiska teorier. Den första var den traditionella neoklassiska, där entreprenören inte har något utrymme alls. Här råder ständig jämvikt och det finns ingen plats för nya möjligheter, säger Israel Kirzner.

- Mises hade ett helt annat synsätt. Han menade i stället att ekonomin är i ständig utveckling, och att det är entreprenören som driver utvecklingen. Jag blev fascinerad av skillnaden i de här två synsätten och drogs slutligen mest till Mises.

Entreprenörens roll
Mises tillhörde den så kallade Österrikiska skolan. Numera räknas Kirzner som en av dess främsta företrädare. Det österrikiska ekonomiska perspektivet säger inte så mycket om hur entreprenören arbetar, utan fokuserar mer på entreprenörens roll i den ekonomiska processen.

- Det finns två dimensioner inom entreprenörskapsfältet. Den ena handlar om hur man på olika sätt kan främja entreprenörskap. Den andra dimensionen inriktar sig på entreprenörskapets roll i ekonomin, och det är hit jag räknar mig. Här finns inte tillräckligt mycket forskning, men jag hoppas på att det kommer mer i framtiden.

Kirzner har ofta fått agera motpol till Schumpeters tankar om kreativ förstörelse - att entreprenören bryter mot jämvikten i ekonomin genom att lansera en ny idé.

Enligt Kirzners idéer från hans kanske mest kända verk, Competition and Entrepreneurship, är det precis tvärtom. Entreprenören är den som leder en ekonomi mot jämvikt genom att rätta till existerande obalanser. De upptäcker var det på grund av obalans i ekonomin finns affärsmöjligheter.

- Det Schumpeters entreprenör gör är att skapa något nytt och göra vinst från ingenting. Jag menar att entreprenören hittar något som ingen annan ännu gjort något av. De hittar en ojämvikt och rättar till den - de skapar balans, inte obalans.

- Det här gäller även i de mer Schumpeterianska fallen när det handlar om en entreprenör som upptäcker en helt ny teknik. Inte ens då skapar entreprenörerna obalans. De fyller helt enkelt ett gap som ingen annan har upptäckt och ser till att resurserna används på ett bättre sätt.

På senare tid har Kirzner modifierat sina idéer något. Han håller nu med Schumpeter i det att entreprenören behöver ett antal kvaliteter för att lyckas, som exempelvis originalitet. Men han menar fortfarande att Schumpeters entreprenör är ett specialfall.

- De flesta entreprenörer utnyttjar helt enkelt sin uppmärksamhet. De upptäcker förändringar som hittills inte har upptäckts. En entreprenör är den som kan upptäcka framtida förändringar.

Israel Kirzner har nyligen tilldelats 2006 års FSF-Nutek Award, men kunde tyvärr inte komma till Sverige personligen för att ta emot priset.

- Det är en stor ära att få det här priset. Det är ett prestigefullt pris och jag är mycket medveten om vilka viktiga bidrag tidigare pristagare har gjort inom forskningen.

- Jag har besökt Sverige förut och är imponerad av hur aktivt näringslivet är i att främja forskning om entreprenörskap. Det tror jag är viktigt. Ett vanligt missförstånd är att entreprenörskapsforskningen bara är till nytta för näringslivet, men så behöver det inte alls vara. I slutändan är det konsumenterna som tjänar på entreprenörskap, genom billigare produkter.

Paradox i fältet
Om entreprenörskapsfältets utveckling säger han att det har öppnats upp en hel del på senare tid.

- Det är kul att se att så många duktiga akademiker har intresserat sig för området. Men jag vill också dela med mig av en oro: Studier som försöker hitta nyckeln till framgång hos entreprenörer kan vara farliga.

- De är viktiga studier, men ju mer framgångsrika de blir, desto mindre handlar de om verkligt entreprenörskap. När något blir systematiserat puttas entreprenören in i mörkret. Och så snart man upptäcker vad entreprenörskap är - då är det inte längre entreprenörskap. Det finns en viss paradox inbyggd i fältet, konstaterar Kirzner.


Fakta:
Namn: Israel M Kirzner
Bakgrund: Disputerade 1957 vid New York University. 1969 blev han professor vid samma universitet. Publicerade 1973 sitt mest kända verk: Competition and Entrepreneurship. Sedan 2002 professor emeritus vid New York University.
Aktuell: Som vinnare av årets FSF-Nutek Award
För mer info: www.econ.nyu.edu/user/kirzner


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu