Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-08-25

Workshop
Entreprenörskap och lärande

Klicka här för preliminärt program med reservation för ändringar

6-7 november hålls ESBRI:s workshop på temat Entreprenörskap & Lärande. För nionde året i rad arrangerar vi en unik möjlighet för dig som är lärare och intresserad av entreprenörskapsfrågor att inspirera och inspireras. Precis som förra året kommer vi att hålla två parallella workshops, en för högskola/universitet och en för gymnasiet. Inramningen av 2006 års workshop sker liksom tidigare år på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm. En alldeles särskild plats för såväl inspiration som kontemplation.

Årets inspiratörer

Frederic Bill, Ekonomihögskolan, Växjö universitet, disputerade nyligen med ”The Apocalypse of Entrepreneurship” och kommer utifrån sin avhandling tala om vilka betydelser som tillskrivs entreprenören och entreprenörskapet samt vilka konsekvenser det får, inte minst för utbildning inom entreprenörskapsområdet.

Malin Gawell har varit kopplad till ESBRI sedan hon antogs som doktorand 2000. I januari lägger hon fram sin avhandling om socialt entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Malin kommer att tala utifrån sitt specialintresse och koppla det till utbildningsfrågor.

Fredrik Malm, riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna och ordförande i Liberala ungdomsförbundet, kommer att tala på temat Framtidens gymnasieskola. Fredrik kommer att berätta om den nya regeringens planer för gymnasieskolan samt svara på frågor om hur de nya riktlinjerna kommer att påverka entreprenörskapet i gymnasieskolan.

Christer Westlund, initiativtagare till Sveriges första Drivhus i Karlstad, grundare av Me University AB samt ansvarig för Hälso- och ledarskapsprogrammet på Broby Grafiska Utbildning i Sunne, kommer att hålla en workshop där innebörden och konsekvenserna av entreprenöriellt lärande kommer att avhandlas. Workshopen baseras på ett projekt inom ramen för NUTEKs nationella entreprenörskapsprogram.

Susanne Andersson, är programledare för VINNOVAs Nyckelaktörsprogram som lanserades under 2006. Nyckelaktörsprogrammet som syftar till att underlätta för samverkan mellan forskningsaktörer, företag och andra aktörer i samhället samt för nyttiggörande av kunskaper och kommersialisering av forskningsresultat. Susanne kommer att berätta om vad som hänt sedan programstarten 2006 och om satsningarna inför 2007/2008.

Lena Ramfelt, ekonomie doktor och verksam vid KTH och Stanford University, kommer att tala på temat ”det entreprenöriella klassrummet” och dela med sig av sina erfarenheter från KTH och från Stanford. För att läsa Lenas debattinlägg i Entré nr. 1-2006 på samma tema klicka på följande länk: Fler lunchbesök av verkligheten?

Jan Schierbeck, har en bakgrund som lärare på Sjödalsgymnasiet och har även undervisat på Lärarhögskolan i Stockholm i olika pedagogiska kurser. Jan arbetar idag som undervisningsråd på Skolverket och har bland annat skrivit kursplaner till GY 2007 inom ämnesområdena Företagsekonomi och Företagande (Entreprenörskap). Jan kommer att hålla en workshop för alla gymnasielärare där deltagarna aktivt kommer att få träna sig på att jobba med entreprenörskap i klassrummet. Han kommer även att berätta om vad gymnasielärare kan ta med sig från GY 07-processen.

Dr Jonathan Levie, Hunter Centre For Entrepreneurship, University of Strathclyde, har tidigare varit verksam vid Foundation for Entrepreneurial Management, London Business School, och har även ett förflutet som entreprenör. Jonathan kommer att ge sitt perspektiv på entreprenörskap och lärande. Läs mer om Levie här

Årets diskussionsledare
Ragnar Ahlström Söderling, Programansvarig Entreprenörskap, Småföretagande och Landsbygdsföretagande, Institutionen för ekonomi och samhälle, Högskolan Dalarna.
Anna Bergek, Tekn. Dr., Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, Projekt Innovationer & Entreprenörskap
Fredrik Leek-Arnell, innovationsutvecklare, Uminova Innovation AB
Charlotte Norrman, Doktorand, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, Projekt Innovationer & Entreprenörskap

Pris & anmälan
För 3900 kr. exkl. moms. får du deltagande på workshopen, en övernattning, samtliga måltider, dokumentation och tillträde till Yasuragi. Sista anmälningsdag är 23 oktober. Observera att anmälan är bindande och att antalet platser är begränsat.

Anmälan skickas till: linda.nordberg@esbri.se

Vänligen uppge följande information i samband med anmälan:
stjärna Namn, högskola/universitet/skola, institution
stjärna Adress, telefon samt e-post
stjärna Eventuella speciella önskemål avseende mat
stjärna Faktureringsadress om annan än ovan
stjärna Förslag på diskussionsämnen

Tid & Plats
Den 6-7 november när novembermörkret har sänkts sig samlas vi på Yasuragi Hasseludden. Yasuragi betyder inre ro och harmoni. På Yasuragi Hasseludden kommer du ha möjlighet att varva ned och ta en paus från vardagen i en japanskinspirerad miljö, designad för stillhet och harmoni. Du får tillgång till japanskt bad med tvagning och varma källor, samt möjlighet att prova på qi-gong. För ytterligare information om Yasuragi Hasseludden, besök: Yasuragi

Hasseludden

Frågor, Förslag & Information
För frågor, förslag och ytterligare information kontakta Linda Nordberg på telefon: 08-458 78 03 eller via e-post: linda.nordberg@esbri.se


Text: Linda Nordberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu