Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-09-22

Preliminärt program med reservation för ändringar

Fler programpunkter kommer att tillkomma – se till att påverka genom att skicka in ditt förslag

Måndag den 6 november

09.30 Mingel och registrering

10.00 Välkomna!
Magnus Aronsson, VD ESBRI, hälsar välkommen och informerar om workshopen

10.15 Dr. Lena Ramfelt, KTH och Stanford University - Det entreprenöriella klassrummet
Hur kan man som lärare skapa ett entreprenöriellt klassrum? Vilka möjligheter respektive utmaningar är viktiga att ha i åtanke? Lena berättar om sina egna erfarenheter som lärare och ger sin syn på byggandet av det entreprenöriella klassrummet.

11.00 Mingel

11.15 Workshops på temat Det entreprenöriella klassrummet idag och imorgon

Högskola/universitet
Under workshopen kommer deltagarna ges
möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter från entreprenörskapsutbildning.

Gymnasiet
Under workshopen kommer deltagarna ges
möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter från entreprenörskapsutbildning.

12.00 Lunch i restaurang Tokyo

Högskola/universitet

13.15 Susanne Andersson, Nyckelaktörsprogrammet, VINNOVA – Nyckelaktörer i innovationsprocesser
Susanne arbetar som programledare för Nyckelaktörsprogrammet som syftar till att underlätta för samverkan mellan forskningsaktörer, företag och andra aktörer i samhället samt för nyttiggörande av kunskaper och kommersialisering av forskningsresultat. Susanne kommer att berätta om vad som hänt sedan programstarten 2006 och om satsningarna inför 2007/2008.

Gymnasiet

13.15 Fredrik Malm, riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna och ordförande i Liberala ungdomsförbundet - Framtidens gymnasieskola. Fredrik kommer att berätta om den nya regeringens planer för gymnasieskolan samt svara på frågor om hur de nya riktlinjerna kommer att påverka entreprenörskapet i gymnasieskolan.


14.15 Mingel

14.45 Christer Westlund – Entreprenöriellt lärande
Christer kommer att hålla en gigantisk workshop för samtliga lärare där innebörden och konsekvenserna av entreprenöriellt lärande kommer att avhandlas. Detta inspirationspass baseras på ett projekt inom ramen för NUTEKs nationella entreprenörskapsprogram. Christer är initiativtagare till Sveriges första Drivhus i Karlstad och idag driver han Me University AB samt arbetar med Hälso- och ledarskapsprogrammet på Broby Grafiska Utbildning i Sunne.

16.45 Yasuragi & Qi gong

19.30 Gemensam 4-rättersmiddag i restaurang Tokyo

Tisdag den 7 november

09.00 Dr. Jonathan Levie, Hunter Centre For Entrepreneurship, University of Strathclyde – Internationella perspektiv på Entreprenörskapsutbildning
Hur ser utvecklingen av entreprenörskapsutbildning ut i Storbritannien? Vad karaktäriserar entreprenörskapet i Skottland? Jonathan är forskaren som inte enbart intresserat sig för utvecklingen av entreprenörskapsutbildningar, utan som också har ett förflutet som entreprenör.

10.00 Mingel

Högskola/universitet

10.15 Entreprenörskapets uppenbarelse

11.00 Socialt entreprenörskap


Gymnasiet

10.15 Jan Schierbeck, Skolverket - Entreprenörskap i gymnasieskolan
Jan kommer att hålla en workshop för alla gymnasielärare där deltagarna aktivt och praktiskt får träna sig på att jobba med entreprenörskap i klassrummet. Han kommer även att beröra vad gymnasielärare kan ta med sig från GY 07-processen.

12.00 Lunch i restaurang Tokyo

13.00 Tre miniworkshops


Samverkan högskola/universitet och gymnasiet

Alternativa undervisningsmetoder

Samverkan med näringsliv13.45 Summering och avslutande reflektioner

14.15 Gemensam avfärd från Hasseludden till Näringslivets hus i centrala Stockholm

15.00 Dr. Jonathan Levie, Hunter Centre For Entrepreneurship, University of Strathclyde – Entreprenörskap & Lärande
”Kan man lära ut entreprenörskap?” Frågan är felaktigt ställd, menar Dr. Jonathan Levie. Enligt honom lyder den relevanta frågan: ”Kan man lära sig entreprenörskap?”, och han besvarar den med ett rungande ”JA”. I sin undervisning använder han sig av så kallat erfarenhetsbaserat lärande. Det skiljer sig markant från traditionella undervisningsmetoder, och lämpar sig väl för att föra in entreprenörskap på såväl grundskole-, som gymnasie- och högskolenivån. Jonathan Levie kommer att redogöra för sin intressanta metod, och hur den har fungerat i olika utbildningsmiljöer.

17.00 SlutText: Linda Nordberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu