Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-10-08
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2006:

FSF synar entreprenörskap i offentlig sektor

Det offentliga Sverige genomgår stora förändringar. Privata utförare, småföretag och entreprenörskap får allt större utrymme i en bransch som tidigare förknippades med storskalighet och stagnation.
- Det är spännande tider vi lever i, säger Elisabeth Sundin.


FSFs forskningsprogram Omvandling av och förnyelse i offentlig verksamhet handlar om kopplingen mellan entreprenörskap och offentlig sektor.

- Det här är en koppling som vanligtvis inte görs. Men det finns mycket nytänkande och entreprenörskap inom den offentliga sektorn. Och omvandlingen i sektorn påverkar i högsta grad drivkrafterna för eget företagande.

- Det beror bland annat på att många av de tidigare motsättningarna, som till exempel mellan privat-offentligt, arbetsgivare-arbetstagare och anställd-egenföretagare, håller på att luckras upp, säger Elisabeth Sundin, professor vid Arbetslivsinstitutet och Linköpings universitet.

Tillsammans med Anders Lundström, gästprofessor vid Mälardalens högskola och vd för FSF, är hon forskningsledare för programmet.

Nya tag i vården
Ett av de områden som kommer att studeras närmare är privata utförare inom vårdbranschen. Ekonomie doktor Malin Tillmar har gjort några inledande studier som kommer att följas upp av bland andra doktoranden Christina Berlin.

- Här märks tydligt vilken enorm förändring av organisationsformer som pågår. Ett exempel är att Vårdförbundet har startat ett bolag, Viam, som hjälper sina medlemmar att starta eget, samtidigt som de får fortsätta att vara medlemmar i facket. Det kan ses som mycket innovativt – men har faktiskt förekommit tidigare i andra yrken och sektorer. Den här nyordningen speglar de förändringar som sker i hela samhället, säger Sundin.

Men samtidigt som det inom vården finns en trend av lokalt småföretagande som kommunerna gärna gynnar, ökar också antalet stora privata utförare. Internationella jättar kommer in och köper upp de små. Då får man återigen en eller ett par stora utförare, och kommunerna kan inte göra något åt det.

- Det här är också oerhört intressant men givetvis lite dystert ur ett småföretagarperspektiv. Om vi kommer fram till att kreativitet blomstrar av frihet, att entreprenörskapets kärna ligger i små självstyrande enheter – var ska vi då hitta sådana enheter? Även om både det privata och det offentliga knoppar av nya småföretag, hamnar de ofta under moderbolagets kontroll. Eller blir uppköpta av en stor konkurrent.

Internationellt samarbete
Elisabeth Sundin vill gärna knyta samman forskare från olika fält och orter som sysslar med det här området. Hon har också tänkt att de ska samarbeta med andra FSF-forskningsprogram, särskilt med det som handlar om regional utveckling.

- Det vi studerar inom det här programmet har en uppenbart regional karaktär. Kommunerna försöker ju göra det så bra som möjligt efter de förutsättningar som finns på just den orten. Alltså spelar den regionala utvecklingen stor roll för entreprenörskap i den offentliga sektorn.

Även samarbete med utländska forskare står på dagordningen.

- Vi har redan ett samarbete med finländska forskare, som ju lever i ett liknande välfärdssystem som vårt. Att samarbeta med andra länder kan vara intressant eftersom många av de här styrsystemen är globala. Men det kan också innebära problem, i den meningen att vi upptäcker att vi är så olika att vi inte kommer någon vart.

- Det som är kul är att en stor del av forskningen inom det här området är ganska fjärran från det vanliga entreprenörskapstugget. Jag tror att vi kommer att få se helt nya typer av småföretag framöver. Nya tider – nya småföretag, konstaterar Elisabeth Sundin.

För mer info: elisabeth.sundin@arbetslivsinstitutet.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu