Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-12-20
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2006:

Teknikföretag och inkubatorer i skön symbios

Inkubatorer spelar en viktig roll för utvecklingen av nya teknikbaserade företag (NTBF). Och vice versa. Den slutsatsen drar Lise Aaboen i licentiatuppsatsen Incubators and new technology-based firms – A resource-based view of development*.

NTBF bygger ofta på komplicerad teknik som gör det svårt att sia om utvecklingen. Detta kan vara tillväxthämmande för företagen. Att NTBF är just nya gör också att de är beroende av att skaffa resurser av olika slag, till exempel finansiering och humankapital.

Det är här inkubatorerna kommer in. De bistår med resurser och har en medlande roll när de låter företagen ta del av sitt externa nätverk.

Men för att kunna bedriva sin verksamhet är även inkubatorerna beroende av resurser. Syftet i Aaboens licentiatuppsats är att studera hur resursbehovet länkar samman de nya teknikbaserade företagen och inkubatorerna.

Hon använder sig av såväl kvalitativa som kvantitativa data från det nationella inkubatorprogrammet. Det drivs av Innovationsbron och Vinnova och inbegriper de starkaste inkubatorerna i landet.

Resultaten visar att inkubatorernas resurser, i form av kunskap och humankapital, stärker utvecklingen i medlemsföretagen. Ett framgångsrikt NTBF bidrar i sin tur till inkubatorns utveckling genom kunskapsöverföring och förbättrat renommé. Om företagen i en inkubator har hög överlevnadsgrad kan det också leda till ökade finansieringsmöjligheter för hela inkubatorverksamheten. På så sätt skapas en positiv spiral där inkubatorn får alltmer resurser och alltfler framgångsrika NTBF växer fram.

Misslyckade NTBF kan, tvärtom, göra så att inkubatorn får svårare att skaffa och behålla resurser.

För mer info: lise.aaboen@chalmers.se

*Licentiatuppsatsen har lagts fram vid Chalmers tekniska högskola


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu