Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-12-20
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2006:

Lodjurets historia rymmer entreprenörskap

Bilden av entreprenören som en innovativ person med speciella egenskaper hindrar många människor från att utveckla sitt eget entreprenörskap och starta företag. Det menar Frederic Bill som utmanar våra föreställningar om entreprenörskap i sin avhandling The Apocalypse of Entrepreneurship.

Frederic Bills egen bild av entreprenörskap var ganska diffus innan han började forska inom området.

- Under resans gång har den förändrats från att ha varit kopplad till småföretagande och innovationer, till att handla om en kraft inom människor som kan ta sig väldigt många uttryck. Oftast när vi talar om entreprenörskap i vetenskapliga sammanhang, så är det i termer av företagande, säger ekonomie doktor Frederic Bill, Växjö universitet.

Hans syfte var att se bortom alla bilder av vad entreprenörskap är. I avhandlingen resonerar han kring hur man kan ta fram verktyg för entreprenörskapsforskningen att kritiskt granska sig själv.

TT-artiklar och indianmyt
Bill anser att entreprenörskapet ofta görs till något exotiskt i samhället. Entreprenören blir ”den andre” – en särpräglad person som är någon annan än en själv.

- En sådan föreställning blir självuppfyllande. Den hindrar många människor från att bli entreprenörer och våga ägna sig åt företagande. Jag ville försöka visa på att det här sättet att beskriva och hantera entreprenörskap får konsekvenser. Att det hindrar många människor från att utveckla sitt eget entreprenörskap.

Frederic Bill har använt Claude Lévi-Strauss strukturalism för att renodla kärnan i det samhälleliga samtalet om entreprenörskap. Han har studerat en mängd nyhetsartiklar om entreprenörskap från TT för att visa hur man skriver om entreprenörskap, och hur man kan förstå artiklarnas struktur på en generell nivå. Sedan har han jämfört dessa med en gammal indianmyt som har återberättats av Lévi-Strauss: ”Lodjurets historia”. Bill visar att det i grund och botten är samma flöde i den historien.

- Idéerna har en generell bärighet, och just nu tar de sig uttryck i en berättelse om entreprenörskap. I andra tider kunde de ta sig andra uttryck.

I tidningsartiklarna – liksom i indianmyten – återkommer vissa beståndsdelar. De skildrar ett slags bevarande genom reproduktion, där något belönas eller förs över till nästa generation. Aktören i berättelserna är individuellt utvald, det finns en arena där det hela utspelar sig, samt kreativitet och/eller företagande.

- Artiklarna handlar till exempel om någon som har skapat ett stort företag, eller som arbetar med ungdomar i skolan för att de ska bli mer entreprenöriella. Båda kan ses som en form av reproduktion.

Dubbelt entreprenörskap
I sitt avhandlingsarbete frågade sig Frederic Bill vad som finns bortom begreppet entreprenörskap. På ett seminarium i Köpenhamn fick han en pusselbit till hur han kunde angripa ämnet. Man diskuterade att världen har en slöja som man måste lyfta undan för att se sanningen bakom. Då sa en av seminariedeltagarna: ”Jag skulle kalla det en apokalyps”.

- Jag funderade länge på det där och kom fram till att ordet apokalyps ligger väldigt nära den här typen av forskning.

- Min idé är att entreprenörskap finns i alla. Föreställningarna och diskussionerna som finns om entreprenörskap stödjer många människor, men de är också ett hinder för många. Det är den dubbelheten jag försöker belysa, säger Frederic Bill.

För mer info: frederic.bill@vxu.se


Text: Maria Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu