Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-12-20
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2006:

Importerad metod mäter växtkraften

Vissa företag vill växa, men kan inte. Andra företag kan växa, men vill inte. Ragnar Ahlström Söderling undersöker i sin avhandling hur man kan mäta den internationella konkurrenskraften i regionala företag.

Filosofie doktor Ragnar Ahlström Söderling, Högskolan Dalarna, har lagt fram doktorsavhandlingen Regionala företags förutsättningar för internationell konkurrenskraft – Utvärdering av en undersökningsmodell*. I den tittar han närmare på en så kallad ”Best Business Practice”-modell som härstammar från Nya Zeeland.

– Best Business Practice-studier innebär att företags mäts utifrån ett antal index som har med deras processer att göra. Till exempel kan det handla om att företagen har fokus på kvaliteten, kunderna och leverantörerna, eller ägnar sig åt benchmarking och innovationsprocesser. Man mäter också i vilken grad företagen når upp till förväntat resultat, förklarar Ragnar Ahlström Söderling.

Resultat från Dalarnas län
Kan man bedöma företags tillväxtpotential, och deras förmåga att realisera den? 2002 testade Ahlström Söderling den nyzeeländska modellen på tillverkande företag med minst tio anställda i Dalarnas län.

– Undersökningen visar att Dalarnas tillverkningsindustri mår förhållandevis bra. Hälften av företagen kan sägas stå på en stabil grund.

– För en fjärdedel av företagen ser det dock värre ut, de står på en skakig grund. Av dem är hälften verksamma inom en subregion som domineras av trävaruindustrin, och branschtillhörigheten kan vara en förklaring till de negativa siffrorna. Det skulle vara intressant att se hur det går för företagen på längre sikt.

En skillnad mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag i studien är utnyttjandet av benchmarking. Marknadsledarna använder ett brett spann av jämförelsemått: de jämför sig med företag inom såväl andra branscher som andra länder. De är också mer innovativa och introducerar både nya produkter och nya processer.

Utvärderingen visar att undersökningsmetoden kan ge god kunskap om näringslivets status i en region.

Slutsatser i större skala
Enligt Ragnar Ahlström Söderling skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie i hela Sverige.

– Erfarenheterna från Nya Zeeland lär oss att studier enligt Best Business Practice kan göras i stor skala. Där har liknande studier gjorts flera gånger. Dessutom i alla branscher, och för hela landet. Det finns brister i metoden men sammantaget ger den en bra bild av var företagen inom en region, eller ett land, står.

– Mycket fokus läggs på startandet av nya företag medan företag som redan existerar inte får lika mycket uppmärksamhet. Småföretagsbarometern visar att cirka 80 procent av företagen inte har något emot att växa, men det är många av dem som inte gör det. Kanske har de potential till det, men saknar tillväxtkompetens? Den undersökta modellen täcker inte in alla aspekter av tillväxtkompetens, men den visar vilka företag som har processer på plats för att kunna expandera – och vilka som behöver se om sitt hus för att kunna fortsätta med verksamheten, säger Ragnar Ahlström Söderling.

För mer info: ras@du.se

* Avhandlingen har lagts fram vid Stockholms universitet


Text: Pablo Lizama Farias


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu