Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2007-03-14
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 1, 2007:

En procent av BNP till civil FoU!

Staten behöver satsa en procent av BNP på civil FoU - inte minst för att stimulera småföretagen att satsa på forskning. Finland är redan där och Danmark kommer att vara det 2010. Sverige ligger i dag på ungefär 0,8 procent. Det fordras cirka 6 miljarder för att nå enprocentsmålet.

Innovativa små och medelstora företag är särskilt viktiga för tillväxt och nya jobb. Satsningar på forskning, utveckling och innovation är avgörande för internationell konkurrenskraft. Men satsningarna i Sverige är för små, och stimulerar i mycket liten utsträckning FoU och innovation i småföretag. Situationen är helt annorlunda i Finland. Där satsar Vinnovas kollega Tekes cirka två miljarder kronor, riktade främst till små och medelstora företag!

Det svenska forsknings- och innovationssystemet karaktäriseras i grova drag av:
1. Relativt stark högskolesektor, men liten sektor av forskningsinstitut.
2. FoU-starka storföretag men FoU-svaga små och medelstora företag.
3. Statens medel riktas i mycket liten omfattning till företagen, oräknat det militära området.
4. Liten omfattning av FoU-kontrakt från företag till högskolor.
5. Den sammantagna tekniska forskningen vid högskolor och forskningsinstitut är liten.

Vi ser också en tendens att storföretagen lägger ut allt större ansvar för produkt- och tjänsteutveckling på sina underleverantörer och olika mindre företag. Detta är mycket påtagligt inom läkemedelsområdet. Därmed får också de små och medelstora företagen allt större ansvar för att nya jobb kommer fram.

Men utmaningen är stor. Det gäller att konkurrera på en alltmer global och starkt konkurrensutsatt marknad. Här måste vi alla hjälpas åt, även staten. Det är inte bara företagen och forskningen som är globalt konkurrensutsatta, utan även politik och policy. Det spelar alltså roll hur politiken utformas och hur vi vid olika myndigheter lägger upp vår policy i olika instrument. Vi är alla konkurrensutsatta och måste jämföra oss med de bästa i världen. På Vinnova studerar vi bland annat Finland och USA. Det är därifrån vi har hämtat inspiration till Forska&Väx, vårt FoU-program riktat till innovativa små och medelstora företag.

Vi har också insett att vi från den svenska statens sida arbetar tämligen ensidigt med modellen ”Research and Technology Push to Market”. Med den menas att statliga medel ges till högskolor och institut, som i sin tur ska nå ut till företagen. Betydligt mindre satsas på ”Market Pull” i forskningen. I den modellen stimulerar staten företagens efterfrågan på FoU, och därmed på kompetens från nya medarbetare, högskolor och forskningsinstitut.

Det är mot denna bakgrund som succén med Forska&Väx ska ses. Första året, 2006, fick vi in ungefär 1100 ansökningar på tillsammans cirka 1,7 miljarder kronor. Företagen var beredda att satsa minst lika mycket! Nu hoppas vi att denna succé kan fortsätta med allt större stöd från regeringen och från alla innovativa och riskbenägna entreprenörer.

Om staten satsar en procent av BNP på civil FoU kan programmet växa och bli riktigt stort - kanske avgörande för många företags utveckling och globala konkurrenskraft. Och för att skapa nya jobb i Sverige!

För mer info: per.eriksson@vinnova.se


Text: Per Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu