Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-03-21
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2007:

Håkan Ylinenpää, gränsgångare och prisad samverkare:

”Man måste ha örat till marken”

Håkan Ylinenpää kallar sig själv för gränsgångare. Under sin karriär har han flera gånger växlat mellan praktik och akademi. I dag är han professor i entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet, LTU. Men ena foten har han fortfarande kvar i det praktiska.

Håkan Ylinenpää är född i Övertorneå och har verkat större delen av sitt liv på olika håll i Norrland. Efter sin grundutbildning som samhällsvetare arbetade han i tio år på olika kommunala näringslivsbolag i Västernorrland och i Pajala. Jobbet gick ut på att hjälpa småföretagare och entreprenörer.

- Det här gjorde att jag blev nyfiken på vad som driver småföretagare, och på varför vissa lyckas och andra inte. Då beslöt jag mig för att återvända till akademin och forska om ämnet, säger Håkan Ylinenpää.

Efter färdigställd licentiatuppsats bar det tillbaka ut i verkligheten. Han arbetade som konsult och med en utvecklingsstiftelse med koppling till universitetet. Inom stiftelsen hjälpte han bland annat till att utveckla entreprenörskapet i Ryssland.

- Det var ett av de första svenska projekten som genomfördes för att hjälpa ryssarna att få fart på marknadsekonomin efter det socialistiska systemets fall. De var i stort behov av utbildning på olika plan. Vi utbildade bland andra kvinnliga företagare och omskolade före detta militärer till att göra något nyttigt i samhället.

- Det var ett privilegium att få vara med i början av Rysslands enorma utveckling. De hade ju en utveckling under något decennium som tog oss flera sekler. Jag minns till exempel ett företag som hade tre anställda när vi träffades första gången. En kort tid senare hade de 135. Det gav lite andra perspektiv på tillvaron, konstaterar Ylinenpää.

Nytta och nöje
Efter en tid började han känna suget efter det akademiska igen och återvände för att göra färdigt sin doktorsavhandling. Han disputerade 1997 på en avhandling om kompetensutveckling i småföretag. Sedan drygt ett år är han professor och ämnesföreträdare i entreprenörskap vid LTU.

Men den praktiskt lagda sidan har bitit sig fast. Ylinenpää sitter i dag som ordförande i ett kommunalt näringslivsbolag i Övertorneå. Han kallar det fritidssysselsättning, men menar att det också hjälper honom i hans vardag som forskare.

- Man måste ha örat till marken. I den bästa av världar ska ju den kunskap som vi producerar inom akademin komma företagen till godo. Och det är kul att möta småföretagen på ett mer praktiskt plan!

Hans forskning har främst kretsat kring tre områden: lärande och kompetensutveckling, samverkan, samt innovation och innovationssystem.

- Jag har väl gjort en del tjuvhopp åt olika håll under åren, men dessa har varit mina huvudsakliga intresseområden. Fokus har hela tiden legat på små företag, även om de större också kommer in nu i och med forskningen om innovationssystem.

Nätverk med Europa
Ylinenpää och hans forskargrupp i entreprenörskap vid LTU, i dag är de åtta personer, arbetar gärna ämnesöverskridande. Bland annat samarbetar de med innovationssystemet ProcessIT Innovations, med Vinnovacentrumet Fastelaboratoriet och med nybildade LTU Innovation, som ska främja akademiska avknoppningar.

Samverkan med olika aktörer ser Håkan Ylinenpää som en av sina viktigare uppgifter. Han har själv varit med och lett universitetets Småföretagarakademi sedan starten 1995. Den arbetar för samverkan mellan ämnen som är intresserade av småföretag på olika sätt, men också för samverkan med företagen i regionen.

De samarbetar även med Handelshögskolan i Umeå kring något som kallas för Plattform Entreprenörskap i Norr, PEN. Det är ett flerårigt projekt som syftar till att utveckla entreprenörskapet i norra Sverige. Projektet håller nu på att utvecklas till en gemensam forskningsplattform tillsammans med universitet i Europa.

Hans samverkansiver har också gett utdelning. Ylinenpää fick LTU:s samverkanspris 2001.

- Det var mycket roligt. Det här är något jag har brunnit för, och fortfarande brinner för. Det är genom samverkan med både andra universitet och praktiker som vi skapar kunskap. Vi kan ju inte bara sitta här på vårt campus i Norrbotten och häcka.

Samverkan är även ett område han ser att entreprenörskapsforskningen ägnar sig alltmer åt. De första nationalekonomerna, som Schumpeter, belyste vikten av entreprenören på makronivå. Senare blev det mycket fokus på entreprenören som individ. Nu är det team och samverkan som är på tapeten.

- I kunskapsekonomin är det ju naturligt att entreprenörskapet blir mer kollektivt. Det är sällan en person besitter all den kunskap som behövs. Företag startas i team, och i allianser med andra företag. Bilden av småföretagaren som en person som sitter själv på kammaren och uppfinner smarta grejer känns inte så aktuell längre, säger Håkan Ylinenpää.

Fakta:
Namn: Håkan Ylinenpää
Bakgrund: Disputerade 1997 vid Luleå tekniska universitet, LTU. Blev docent 2003, och professor samt ämnesföreträdare i entreprenörskap 2005, även det vid LTU. Han har varit gästforskare vid University of Minnesota och 2001 fick han LTU:s pris för samverkan med näringslivet.
Aktuell: Som en av redaktörerna till boken Regional växtkraft i en global ekonomi - Det svenska Vinnväxtprogrammet som kommer ut innan sommaren.
För mer info: hakan.ylinenpaa@ltu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu